Interaktywne narzędzie do przygotowania i prowadzenia postępowań poniżej 130.000 zł

Narzędzie, które kompleksowo prowadzi przez cały proces postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł netto – od jego przygotowania, aż do wyboru wykonawcy zgodnie z wymogami aktualnych przypisów przy zachowaniu pełnej kontroli nad przebiegiem postępowania.

Program dostosowany do wymogów elektronizacji - umożliwia elektroniczny obieg dokumentów w ramach zamówień publicznych (m.in. złożenie oferty i pełną komunikację wykonawcy z zamawiającym) oraz prowadzenie cyfrowego archiwum zamówień publicznych.

Produkt został stworzony we współpracy z prawnikami z Wielkopolskiej Grupy Prawniczej.

Kto może korzystać z programu?

 • Zamawiający (przygotowanie i prowadzenie postępowania)
 • Wykonawcy (składanie ofert, komunikacja z Zamawiającym)

Przykładowe funkcjonalności programu

Przygotowanie postępowania regulaminowego

Zdjęcie 1 z 8

Przygotuj kompletną dokumentację zamówienia i prowadź postępowanie w bezpieczny i intuicyjny sposób!

W ramach programu Asystent Postępowania użytkownicy mogą przygotować kompletną dokumentację postępowania o wartości poniżej 130 000 zł netto, np.:

 • zapytanie ofertowe;
 • ogłoszenie o przetargu;
 • zaproszenie do negocjacji.

W Asystencie Postępowania proponujemy użytkownikom, jak powinna wyglądać treść zaproszenia do negocjacji, ogłoszenia o przetargu czy zapytania ofertowego! To pierwsze tego typu na rynku, tak kompleksowe, rozwiązanie – nasz klient nie dostaje szablonu dokumentu, tylko gotową dokumentację do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia poniżej 130 tysięcy złotych.

Jednocześnie po przygotowaniu dokumentów zamówienia klient może za pośrednictwem naszej platformy zakupowej przeprowadzić postępowanie i wybrać wykonawcę.

Korzyści:

 • Ogłoszenie o przetargu, zapytanie ofertowe czy opis potrzeb i wymagań tworzone są interaktywnie krok po kroku – dzięki czemu dokumenty zamówienia zawierają wszystkie wymagane elementy i są przygotowywane w ten sam sposób;
 • Użytkownik może projektować niezbędne wykazy (np. wykaz usług, robót budowlanych, czy dostaw) – wybierając w programie odpowiednie elementy, które chce wprowadzić do wykazów lub formularza, bez konieczności samodzielnego tworzenia dokumentu;
 • Innowacyjne narzędzie ustalania kryteriów oceny ofert – rozwiązanie umożliwia wprowadzenie niemal każdego kryterium, które ma wymierny charakter (a zatem jest kryterium bezpiecznym);
 • Program jest intuicyjny i prosty w obsłudze, co daje komfort oraz bezpieczeństwo w pracy nad treścią ogłoszenia o przetargu, zapytania ofertowego czy opisu potrzeb i wymagań;
 • Aktualność norm i przepisów – w programie na bieżąco dodawane są nowe elementy wpływające na jakość przygotowanej dokumentacji;
 • Program jest w pełni dostosowany do wymogów elektronizacji;
 • Automatyczne wskazanie błędów i braków – program reaguje na pojawiające się w dokumentacji błędy i zapewnia bezpieczeństwo w pracy z zamówieniami.

Najczęściej zadawane pytania

To pytanie bardzo często pada w trakcie różnych szkoleń i konferencji, które organizujemy. A odpowiedź nie jest taka oczywista. Niewątpliwie jednak realizacja zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców czy przejrzystości powinna się przejawiać się w różnych elementach przygotowywanego lub prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia podprogowego. Z punktu widzenia udzielania zamówień podprogowych, zasadnicze znaczenie ma dokument „Komunikat Wyjaśniający Komisji dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02)”.

Więcej na ten temat w artykule mec. Pawła Sendrowskiego:
Czy w przypadku udzielania zamówień podprogowych zastosowanie znajdują zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości?

W praktyce najczęściej stosowanym trybem udzielania zamówień podprogowych jest zapytanie ofertowe lub ogłoszenie o przetargu. Niestety, przepisy w tym zakresie są niejasne i nie odpowiadają jednoznacznie na pytanie jaką treść powinno mieć zapytanie ofertowe lub ogłoszenie o przetargu (jakie minimalne elementy), jednak w przypadku przetargu cywilnego (który inicjowany jest ogłoszeniem o przetargu) zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego, które powodują określone konsekwencje zarówno dla zamawiającego, jak i wykonawcy. Przykładowo, jak stanowi art. 701 § 3 k.c. ogłoszenie, a także warunki aukcji albo przetargu mogą być zmienione lub odwołane tylko wtedy, gdy zastrzeżono to w ich treści. Czyli jeżeli zamawiający nie wskaże wyraźnie w ogłoszeniu o przetargu, że dopuszcza modyfikację istotnych elementów ogłoszenia, to zgodnie z ww. przepisem nie jest uprawniony do dokonania takiej zmiany.

Więcej na ten temat w artykule mec. Pawła Sendrowskiego:
Czy do zamówień o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto stosujemy przepisy kodeksu cywilnego?

Przede wszystkim regulamin udzielania zamówień powinien być prosty i posiadać przejrzystą strukturę. Nie należy zapominać, że udzielanie zamówień podprogowych, choć oczywiście ma swoją doniosłość, to z założenia powinno być prostsze i mniej skomplikowane niż stosowanie prawa zamówień publicznych. Regulamin udzielania zamówień powinien odpowiadać na pytanie, jakimi zasadami kieruje się dana jednostka, udzielając zamówień podprogowych. Bardzo istotne jest aby, regulamin przewidywał różne wartości zamówienia, które z kolei wpływają na stosowanie określonych trybów udzielania zamówienia (mniej lub bardziej sformalizowanych).

Więcej na ten temat w artykule mec. Pawła Sendrowskiego:
Jak przygotować regulamin udzielania zamówień podprogowych – co zrobić żeby zamawiający mógł efektywnie udzielać zamówień w granicach prawa?

Tak, program umożliwia prowadzenie cyfrowego archiwum zamówień publicznych.

Tak, program umożliwia generowanie protokołów z prowadzonych postępowań o wartości poniżej 130 tysięcy zł.

Tak. Jako opcję proponujemy naszym klientom dodatkowe wsparcie prawne kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. w zakresie udzielania zamówień o wartości poniżej 130.000 zł (tzw. regulaminowych).

Wybrane artykuły z bloga dotyczące postępowań regulaminowych

 • Jak prawidłowo przygotować ogłoszenie o przetargu lub zapytanie ofertowe w postępowaniu regulaminowym?

  Biorąc pod uwagę postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („Traktat”), regulacje dokumentu pn. „Komunikat...
 • Czy w przypadku udzielania zamówień podprogowych zastosowanie znajdują zasady uczciwej konkurencji (...)?

  Żeby odpowiedzieć na to pytanie, w pierwszej kolejności należałoby się odnieść do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE
 • Jak przygotować regulamin udzielania zamówień podprogowych?

  Co zrobić żeby zamawiający mógł efektywnie udzielać zamówień w granicach prawa?
 • Tryby udzielania zamówień podprogowych (o wartości poniżej 130 tys. zł. netto)

  Udzielanie zamówień podprogowych może następować poprzez zastosowanie niektórych trybów przewidzianych w p.z.p....

Odbierz bezpłatną konsultację

  Jeżeli masz pytania, chciałbyś zapoznać się z narzędziem lub odbyć indywidualną konsultację, zostaw swoje dane!

  Nasz specjalista ds produktu skontaktuje się z Tobą, aby umówić spotkanie online.

  * w newsletterze wyłącznie rzetelne informacje związane z Pzp
  * Możliwość usunięcia subskrypcji w dowolnym momencie