Interaktywne narzędzie do przygotowania dokumentacji przetargowej

Inteligentne narzędzie w pełni dostosowane do wymogów elektronizacji służące do przygotowania kompletnej dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (PZP), zasadą konkurencyjności oraz do postepowań o wartości poniżej 130 000,00 zł netto.

Umożliwia m.in. elektroniczny obieg dokumentów w ramach zamówień publicznych oraz prowadzenie odpowiedniego cyfrowego archiwum zamówień.

Produkt został stworzony we współpracy z prawnikami z Wielkopolskiej Grupy Prawniczej.

W Asystencie Postępowania użytkownicy mogą w sposób intuicyjny i bezpieczny przygotować kompletną oraz prawidłową dokumentację przetargową w ramach:

Przykładowe funkcjonalności programu

Nazwa i oznaczenie postępowania

Zdjęcie 1 z 11

Przygotuj kompletną dokumentację zamówienia w bezpieczny i intuicyjny sposób!

Dzięki Asystentowi Postępowania spać spokojnie mogą nie tylko pracownicy z działów zamówień, ale i ich przełożeni.

 • To napisana przez profesjonalistów inteligentna aplikacja, która poprowadzi cię za rękę przez cały proces przygotowania dokumentacji w ramach postępowania.
 • Zabezpieczy cię przed ryzykiem popełnienia błędu.
 • Poinformuje o ewentualnych lukach w dokumentacji, policzy kwoty, przypomni o załącznikach i terminach.
 • Została przygotowana przez prawników kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza.
 • Nie da się jej porównać z żadnym programem dostępnym na rynku.

Kto może korzystać z programu?

 • Zamawiający (przygotowanie i prowadzenie postępowania)
 • Wykonawcy (składanie ofert, komunikacja z Zamawiającym)
 • Beneficjenci środków unijnych tworzący zapytania ofertowe (przygotowanie i prowadzenie postępowania, również dla innych podmiotów)

Dlaczego Asystent Postępowania?

 • Program jest prosty w obsłudze
  Program jest prosty w obsłudze i intuicyjny, dzięki czemu użytkownik jest w stanie płynnie przebrnąć przez cały proces przygotowania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą PZP, zasadą konkurencyjności czy o wartości poniżej 130 000,00 zł netto przy zachowaniu pełnej kontroli nad przebiegiem postępowania.
 • Zapewnia narzędzia do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  Wypełniając formularze danymi dotyczącymi konkretnego postępowania, użytkownik otrzymuje gotowe do pobrania dokumenty (takie jak: specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami (wykaz osób, wykaz zdolności technicznych lub zawodowych itp.), dokument z ustalenia wartości zamówienia, wymagane oświadczenia pracowników zamawiającego.
 • Wypełniając formularze
  Program reaguje na pojawiające się w dokumentacji błędy zapewniając bezpieczeństwo w pracy z zamówieniami.
 • System jest dostosowany do wymogów elektronizacji
  W programie na bieżąco dodawane są nowe elementy wpływające na jakość przygotowanej dokumentacji.
 • Zespół Asystenta Postępowania tworzą
  Program dostosowany jest do wymogów elektronizacji, umożliwiając m.in. złożenie oferty i pełną komunikację wykonawcy z zamawiającym, elektroniczny obieg dokumentów w ramach zamówień publicznych oraz prowadzenie cyfrowego archiwum zamówień publicznych.
 • Program jest prosty w obsłudze
  Zespół Asystenta Postępowania tworzą prawnicy Wielkopolskiej Grupy Prawniczej, od lat zajmujący się tematyką zamówień publicznych oraz wyspecjalizowana grupa informatyków, zapewniająca wsparcie techniczne naszym klientom.

Wybrane filmy instruktażowe

 • Narzędzia cyfrowe Aaystenta Postępowania

 • Postępowania bagatelne w AP - szkolenie

 • Paweł Sendrowski

  Paweł Sendrowski

  Radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.
  Specjalizuje się w kilku powiązanych ze sobą dziedzinach prawa: zamówieniach publicznych, dyscyplinie finansów publicznych oraz w zakresie prawidłowego wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zamówieniami publicznymi zawodowo zajmuje się od 2006 roku. Jest autorem komentarzy „Zamówienia tego samego rodzaju. Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia” oraz „Procedury wydatkowania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020” Komentuje zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi m.in. dla Wolters Kluwer S.A. Z ramienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi kontrolę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej. W kręgu jego zainteresowań są również zamówienia udzielane przez podmioty działające w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych.
  Pracę nad programem do obsługi zamówień publicznych zaczął już w 2013 r., tworząc program E-Publiczny Doradca (program Asystent Postępowania jest jego kontynuacją). Prowadzi również szkolenia dotyczące prawa zamówień publicznych, udzielania zamówień podprogowych oraz zasady konkurencyjności, m.in. dla Wolters Kluwer S.A., Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, czy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Jest współautorem bloga poświęconego tematyce prawa zamówień publicznych oraz tematyce wydatkowania środków unijnych (www.postepowania.pl lub www.pzp.wgpr.pl).
 • Łukasz Strzeżyński

  Łukasz Strzeżyński

  Starszy specjalista ds. zamówień publicznych.
  Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Prawa i Administracji. Ukończył również podyplomowe studia na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w zakresie zamówień publicznych. Zagadnieniem zamówień publicznych od strony praktycznej zajmuje się już od ponad 4 lat z punktu widzenia tak zamawiających, jak i wykonawców. W kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza zajmuje się zarówno prowadzeniem na rzecz klientów kancelarii postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak również doradztwem w tym zakresie. Współuczestniczy w obsłudze Ministerstwa Rozwoju z zakresu prawa zamówień publicznych.
 • Nikita Mitar

  Nikita Mitar

  Doradca ds. produktu.
  Ukończył studia na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku (Białoruś) ze specjalnością dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Zajmuje się rozwojem projektu "Asystent Postępowania" – programu informatycznego przeznaczonego do przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz sprzedażą i pracą z klientami w tym zakresie. Jest także odpowiedzialny za kontakt z jednostkami budżetowymi w zakresie udostępniania informacji publicznej.

Odbierz bezpłatną konsultację

  Jeżeli masz pytania, chciałbyś zapoznać się z narzędziem lub odbyć indywidualną konsultację, zostaw swoje dane!

  Nasz specjalista ds produktu skontaktuje się z Tobą, aby umówić spotkanie online.

  * w newsletterze wyłącznie rzetelne informacje związane z Pzp
  * Możliwość usunięcia subskrypcji w dowolnym momencie