Blog

Filtruj:

Autorzy:

 • Paweł Sendrowski

  Paweł Sendrowski

  Radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.
  Specjalizuje się w kilku powiązanych ze sobą dziedzinach prawa: zamówieniach publicznych, dyscyplinie finansów publicznych oraz w zakresie prawidłowego wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zamówieniami publicznymi zawodowo zajmuje się od 2006 roku. Autor komentarzy „Zamówienia tego samego rodzaju. Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia” oraz „Procedury wydatkowania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020”.Komentuje zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi m.in. dla dziennika „Rzeczpospolita”, czy Wolters Kluwer Polska S.A.
  Od 2014 roku wraz ze wspólnikiem Bartoszem Kozłowskim prowadzi z ramienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej kontrolę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej.
  Członek międzynarodowej organizacji skupiającej osoby zajmujące się tematyką zamówień publicznych: Procurement Lawyers’ Association („PLAA”). Prowadzi również szkolenia dotyczące prawa zamówień publicznych, udzielania zamówień podprogowych oraz zasady konkurencyjności, m.in. dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, czy Wolters Kluwer Polska S.A.. Współautor bloga poświęconego tematyce prawa zamówień publicznych oraz tematyce wydatkowania środków unijnych.
 • Bartosz Kozłowski

  Bartosz Kozłowski

  Radca prawny, wspólnik w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.
  Specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych, umów handlowych oraz budowlanego procesu inwestycyjnego. Zamówieniami publicznymi zawodowo zajmuje się od 2006 roku, reprezentując zarówno zamawiających, jak i wykonawców. W swojej dotychczasowej praktyce zajmował się m.in. obsługą w zakresie prawa zamówień publicznych (kontrola wydatkowania środków) Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie odpowiedzialny za obsługę w zakresie prawa zamówień publicznych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Współtwórca portalu do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego E-Publiczny Doradca. Autor licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych. Współautor bloga poświęconego tematyce prawa zamówień publicznych oraz tematyce wydatkowania środków unijnych.
 • Mikołaj Maźwa

  Mikołaj Maźwa

  Rradca prawny, wspólnik w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.
  Specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych, umów handlowych oraz budowlanego procesu inwestycyjnego. Zamówieniami publicznymi zawodowo zajmuje się od 2008 roku, reprezentując zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego oraz zamówień publicznych, a także dotyczących problematyki funkcjonowania funduszy strukturalnych UE i wydatkowania środków unijnych. Prowadzi również szkolenia dotyczące prawa zamówień publicznych dla wykonawców oraz zamawiających. Współautor bloga poświęconego tematyce prawa zamówień publicznych oraz tematyce wydatkowania środków unijnych.
 • Ewa Walkowiak

  Ewa Walkowiak

  Radca prawny, kierownik działu zamówień publicznych i wydatkowania środków unijnych w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.
  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

  Posiada ogromną wiedzę i kwalifikacje w zakresie zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi oraz w doradztwie prawnym zamawiającym, wykonawcom oraz podmiotom świadczącym usługi inżyniera kontraktu w realizacji kontraktów o zamówienie publiczne. Posiada również bogate doświadczenie w reprezentowaniu stron postępowania o zamówienia publiczne przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz uczestników procesu inwestycyjnego w postępowaniach przed sądami powszechnymi.

  Wieloletnią praktykę oraz znajomość tematyki w obszarze zamówień publicznych umiejętnie wykorzystuje przeprowadzając szkolenia z nowego p.z.p. dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw.
 • Andrzej Łukaszewicz

  Andrzej Łukaszewicz

  Od 1989 r. zajmuje się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych zamawiających .
  Posiada także bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów wykonawców, w tym reprezentację przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Współpracował z Wolters Kluwer Polska SA, aktualnie współpracuje z wydawnictwem Wiedza i Praktyka oraz specjalistycznym dwumiesięcznikiem „Zamawiający”.
  Wykładowca studiów podyplomowych: Politechniki Poznańskiej ( Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno – Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ( Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych), Wykładowca i promotor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy (Zamówienia publiczne), a także wykładowca na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne).
  Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane, zarówno do przedstawicieli zamawiających, jak i wykonawców. Obecnie doktorant Politechniki Poznańskiej, Wydziału Inżynierii Zarządzania – specjalizacja zamówienia publiczne. Informacje dodatkowe na stronie: www.zprzetargi.pl. Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oddział Poznań.