Cennik

Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby naszych klientów w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na gruncie nowego Prawa zamówień publicznych przygotowaliśmy propozycje pakietów, obejmujących dostępy do różnych modułów zawartych w programie Asystent Postępowania.

Licencja na program Asystent Postępowania

Do wyboru jest 6 pakietów, w tym DEMO, umożliwiające bezpłatne korzystanie z systemu przez okres 14 dni przed podjęciem decyzji o zakupie.

UWAGA! dostęp do modułu składania ofert dla WYKONAWCÓW jest bezpłatny!

PREMIUM PLUS OPTIMUM MINIMUM FREE DEMO
dostęp do modułu wykonawcy (możliwość składania ofert)
Dostęp do modułu wykonawcy
(możliwość składania ofert)
Dostęp do panelu zarządzania jednostką organizacyjną
Dostęp do panelu zarządzania
jednostką organizacyjną
Dostęp do modułu Plan postępowań o udzielenie zamówienia
Dostęp do modułu
Plan postępowań o udzielenie zamówienia
>więcej
Dostęp do panelu zarządzania jednostką organizacyjną
Dostęp do modułu
"Postępowania regulaminowe" (do 130 tys. zł netto)
Dostęp do modułu Przetarg Nieograniczony
Dostęp do modułu
Przetarg Nieograniczony
Dostęp do modułu Tryb Podstawowy
Dostęp do modułu Tryb Podstawowy
>więcej
Dostęp do modułu Zasada konkurencyjności
Dostęp do modułu Zasada konkurencyjności
>więcej
Możliwość przygotowywania postępowań na rzecz innych podmiotów
Możliwość przygotowywania postępowań
na rzecz innych podmiotów

Ceny netto

*Czas trwania umowy: minimum rok

od 499 zł / m-c
za 1 licencję

332,50 zł /m-c
za każdą kolejną
od 374 zł / m-c
za 1 licencję

249 zł /m-c
za każdą kolejną
od 249 zł / m-c
za 1 licencję

174 zł /m-c
za każdą kolejną
od 174 zł / m-c
za 1 licencję

99 zł /m-c
za każdą kolejną
0 zł
Bezpłatnie na 14 dni

Baza wykonawców - cennik subskrypcji

Ilość rekordów Okres ważności abonamentu*
*od momentu opłacenia faktury
Cena
Dane dotyczące 1 wykonawcy 30 dni 15 zł netto
Dane dotyczące 10 wykonawców 6 miesięcy 120 zł netto
Dane dotyczące nieograniczonej liczby wykonawców 1 miesiąc 150 zł netto
3 miesiące 280 zł netto
6 miesięcy 490 zł netto
12 miesięcy 890 zł netto

Rejestr klauzul - cennik subskrypcji

Typ dostępu Okres ważności abonamentu Cena
Pełny dostęp na wskazany okres 30 dni 150 zł netto
90 dni 280 zł netto
180 dni 490 zł netto
365 dni 890 zł netto