Oferta

Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby naszych klientów w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na gruncie nowego Prawa zamówień publicznych przygotowaliśmy propozycje pakietów, obejmujących dostępy do różnych modułów zawartych w programie Asystent Postępowania. Do wyboru jest 6 pakietów, w tym pakiet BETA, umożliwiający bezpłatne korzystanie z systemu przez okres 30 dni przed podjęciem decyzji o zakupie.

Pakiet PREMIUM

Pakiet zawierający pełen dostęp do wszystkich oferowanych przez Asystenta Postępowania modułów.

Użytkownik pakietu PREMIUM posiada:

 • możliwość przygotowywania i prowadzenia postępowań na rzecz innych podmiotów

  możliwość przygotowywania i prowadzenia postępowań na rzecz innych podmiotów

 • dostęp do modułu zasada konkurencyjności

  dostęp do modułu zasada konkurencyjności

 • dostęp do modułu tryb podstawowy

  dostęp do modułu tryb podstawowy

 • dostęp do modułu plan postępowań o udzielenie zamówienia

  dostęp do modułu plan postępowań o udzielenie zamówienia

 • dostęp do panelu zarządzania jednostką organizacyjną

  dostęp do panelu zarządzania jednostką organizacyjną

 • dostęp do modułu wykonawcy (możliwość składania ofert)

  dostęp do modułu wykonawcy (możliwość składania ofert)

Cena za 1 dostęp do pakietu PREMIUM: 5990,00 zł netto / rok
Cena za 2 dostępy do pakietu PREMIUM: 9980,00 zł netto / rok
Cena za każdy kolejny dostęp do pakietu PREMIUM: 3990,00 zł netto / rok

Pakiet PLUS

Użytkownik pakietu PLUS posiada:

 • dostęp do modułu zasada konkurencyjności

  dostęp do modułu zasada konkurencyjności

 • dostęp do modułu tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

  dostęp do modułu tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

 • dostęp do modułu plan postępowań o udzielenie zamówienia

  dostęp do modułu plan postępowań o udzielenie zamówienia

 • dostęp do panelu zarządzania jednostką organizacyjną

  dostęp do panelu zarządzania jednostką organizacyjną

 • dostęp do modułu wykonawcy (możliwość składania ofert)

  dostęp do modułu wykonawcy (możliwość składania ofert)

Cena za 1 dostęp do pakietu PLUS: 4490,00 zł netto / rok
Cena za 2 dostępy do pakietu PLUS: 6780,00 zł netto / rok
Cena za każdy kolejny dostęp do pakietu PLUS: 2990,00 zł netto / rok

Pakiet OPTIMUM

Użytkownik pakietu OPTIMUM posiada:

 • dostęp do modułu tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

  dostęp do modułu tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

 • dostęp do modułu plan postępowań o udzielenie zamówienia

  dostęp do modułu plan postępowań o udzielenie zamówienia

 • dostęp do panelu zarządzania jednostką organizacyjną

  dostęp do panelu zarządzania jednostką organizacyjną

 • dostęp do modułu wykonawcy (możliwość składania ofert)

  dostęp do modułu wykonawcy (możliwość składania ofert)

Cena za 1 dostęp do pakietu OPTIMUM: 2990,00 zł netto / rok
Cena za 2 dostępy do pakietu OPTIMUM: 4980,00 zł netto / rok
Cena za każdy kolejny dostęp do pakietu OPTIMUM: 2090,00 zł netto / rok

Pakiet MINIMUM

Użytkownik pakietu MINIMUM posiada:

 • dostęp do modułu zasada konkurencyjności

  dostęp do modułu zasada konkurencyjności

 • dostęp do panelu zarządzania jednostką organizacyjną

  dostęp do panelu zarządzania jednostką organizacyjną

 • dostęp do modułu wykonawcy (możliwość składania ofert)

  dostęp do modułu wykonawcy (możliwość składania ofert)

Cena za 1 dostęp do pakietu MINIMUM: 1990,00 zł netto / rok
Cena za 2 dostępy do pakietu MINIMUM: 2980,00 zł netto / rok
Cena za każdy kolejny dostęp do pakietu MINIMUM: 1190,00 zł netto / rok

Pakiet FREE

Pakiet umożliwia bezpłatne korzystanie z modułu wykonawcy. Każdy użytkownik poprzez pakiet FREE posiada:

 • dostęp do panelu zarządzania jednostką organizacyjną

  dostęp do panelu zarządzania jednostką organizacyjną

 • dostęp do modułu wykonawcy, czyli możliwość składania ofert

  dostęp do modułu wykonawcy, czyli możliwość składania ofert

Pakiet BETA (30 dni)

Umożliwiamy naszym klientom poznanie funkcjonalności programu Asystent Postępowania poprzez skorzystanie z darmowego pakietu BETA. Pakiet ten będzie aktywny przez 30 dni od czasu rejestracji. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej możliwości użytkownicy pozbędą się ewentualnych wątpliwości co do zakupu rozwiązania i korzyści z tego płynących.

Użytkownik pakietu BETA otrzyma:

 • dostęp do modułu zasada konkurencyjności

  dostęp do modułu zasada konkurencyjności

 • dostęp do modułu tryb podstawowy

  dostęp do modułu tryb podstawowy

 • dostęp do modułu plan postępowań o udzielenie zamówienia

  dostęp do modułu plan postępowań o udzielenie zamówienia

 • dostęp do panelu zarządzania jednostką organizacyjną

  dostęp do panelu zarządzania jednostką organizacyjną

 • dostęp do modułu wykonawcy (możliwość składania ofert)

  dostęp do modułu wykonawcy (możliwość składania ofert)

Jesteśmy również otwarci na wszelkie uwagi i sugestie z Państwa strony dotyczące funkcjonalności programu. Cenimy opinie użytkowników naszego rozwiązania, dlatego zachęcamy do dzielenia się nimi poprzez wysłanie formularza
/w temacie prosimy wybrać opcję SUGESTIE DOTYCZĄCE PROGRAMU/

Masz pytania? Napisz do nas