Projekt unijny

CYFROWY RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA OBYWATELI I PRZEDSIĘBIORCÓW

Celem projektu jest rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy Centrum Zamówień Publicznych Paweł Sendrowski na rynku poprzez rozwój portalu E-Publiczny doradca i znaczącą rozbudowę jego funkcjonalności dla przedsiębiorców i osób fizycznych dzięki wykorzystaniu informacji Sektora Publicznego.

Dofinansowanie projektu z UE: 472 756,70 zł

Projekt będzie rozwinięciem funkcjonującego portalu E-Publiczny Doradca (https://epublicznydoradca. pl/). W ramach projektu Wnioskodawca skupia się na zbudowaniu aplikacji i uruchomieniu z jej pomocą e-usług skierowanych do przedsiębiorców i osób fizycznych, w tym wykonawców zamówień publicznych planujących i ubiegających się o zamówienia publiczne. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia wsparcia i wykorzystania szansy dla tej grupy podmiotów w czasie rewolucyjnych zmian w tym systemie (elektronizacja).Planowany jest dostęp do e-usług przez dwa interfejsy: aplikacji mobilnej jako główny i podstawowy oraz aplikacji webowej. Aplikacja mobilna dostępna jest zarówno dla urządzeń z najnowszą wersją systemu Android jak i z najnowszą wersją systemu iOS. Planowane e-usługi:1. Baza i wyszukiwarka wykonawców, którzy w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia otrzymali kary umowne, z którymi rozwiązano umowę, odstąpiono od umowy, których pozwano (e-usługa odpłatna). Planowana do uruchomienia e-usługa bazowała będzie na zbudowanej z pomocą aplikacji bazy wykonawców, którzy w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia otrzymali kary umowne, z którymi rozwiązano umowę, odstąpiono od umowy, których pozwano i umożliwiająca wyszukiwanie ich w bazie. Z funkcjonalności będą mogli skorzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i obywatele planujący udział w postępowaniach o zamówienia publiczne, jak i zlecający do wykonania zamówienia w zakresie swojej działalności (przedsiębiorcy), bądź życia (obywatele). 2. Rejestr i wyszukiwarka klauzul niedozwolonych w umowach (e-usługa odpłatna). Użytkownicy będą mieli dostęp do rejestru klauzul niedozwolonych w umowach.

CYFROWY RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA OBYWATELI I PRZEDSIĘBIORCÓW – Mapa dotacji