Asystent Postępowania

Asystent Postępowania powstał dzięki udziałowi w projekcie "Cyfrowy rynek zamówień publicznych dla obywateli i przedsiębiorców">więcej

Tworzymy niezbędne w codziennej pracy narzędzia cyfrowe dla zamówień publicznych

Występujesz w postępowaniu jako zamawiający?
Bierzesz udział w przetargu w roli wykonawcy?
Skorzystaj z narzędzi, które ułatwiają i przyspieszają pracę nad zamówieniem publicznym.


 • Interaktywne narzędzie do przygotowania i prowadzenia postępowań

  Program dostosowany do wymogów elektronizacji (umożliwia złożenie oferty oraz pełną komunikację wykonawcy z zamawiającym)

  *Dla zamawiających
  *Dla wykonawców
 • Przygotowanie dokumentacji postępowania w ramach zasady konkurencyjności

  Celem nadrzędnym programu jest bezpieczeństwo beneficjenta w tym zmniejszenie ryzyka otrzymania korekty finansowej.

  *Dla beneficjentów środków unijnych oraz firm doradczych, które postępowania w ramach zasady przygotowują dla swoich klientów
 • Baza wykonawców w stosunku do których mogą wystąpić podstawy wykluczenia

  Dzięki modułowi możesz zweryfikować wykonawcę pod kątem podstaw do wykluczenia z postępowania.
  Bezpośrednio po dokonaniu płatności otrzymujesz dostęp do bazy w aplikacji mobilnej, na naszej stronie internetowej oraz wygenerujesz raport w PDF dotyczący wykonawcy.
 • Rejestr klauzul niedozwolonych w umowach o zamówienie publiczne

  Przygotuj prawidłową umowę o udzielenie zamówienia z rejestrem klauzul niedozwolonych Asystenta Postępowania!

  Nasza aplikacja regularnie zbiera np. wyroki sądów, czy wyroki Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące klauzul abuzywnych.
 • Wyszukiwarka postępowań

  Dzięki modułowi "Wyszukiwarka postępowań" wykonawcy mogą wyszukać postępowania przygotowane i opublikowane za pomocą platformy do komunikacji działającej w ramach Asystenta Postępowania, a także opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Wkrótce dostępne:

 • Narzędzie do przygotowywania dokumentacji w ramach zamówień podprogowych

  Premiera: 3 kwartał 2023 r.

  W ramach Asystenta Postępowania uruchomiony zostanie moduł do przygotowywania kompletnej dokumentacji dot. zamówień podprogowych (tj. poniżej 130 tys. zł) w tym m.in dla trybów: zapytanie ofertowe; przetarg cywilny (w oparciu o przepisy k.c.); negocjacje.
 • Rejestr umów

  Premiera: 4 kwartał 2023 r.

  Od 1 stycznia 2024 r. każda umowa o wartości powyżej 5000,00 zł zawarta przez jednostkę sektora finansów publicznych ma być ujawniona w Centralnym Rejestrze Umów. W ramach Asystenta Postępowania tworzymy narzędzie, dzięki któremu nasi klienci w łatwy i intuicyjny sposób będą mogli wprowadzać lub modyfikować informacje o zawieranych umowach.

Zapewniamy:

Co wyróżnia nasze produkty?

 • Asystent Postępowania to pierwszy tego typu system informatyczny w Polsce, który prowadzi użytkowników przez cały proces przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. To odpowiedź na zmieniającą się rzeczywistość w związku z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2021 roku nowym Prawem zamówień publicznych (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r.)
 • Rozwiązanie zapewnia użytkownikom niezbędne, interaktywne narzędzia, które umożliwiają, po wypełnieniu odpowiednich danych, wygenerowanie gotowych dokumentów do prowadzenia postępowania, takich jak: specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami (wykaz osób, wykaz zdolności technicznych lub zawodowych itp.), dokument z ustalenia wartości zamówienia, wymagane oświadczenia pracowników zamawiającego
 • Asystent Postępowania umożliwia również przygotowanie i prowadzenie postępowania w ramach zasady konkurencyjności
 • Asystent Postępowania to także ogólnopolska baza danych istotnych z punktu widzenia wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych (m.in o wykonawcach, klauzulach niedozwolonych).

Ekspert radzi

Klienci którzy nam zaufali:

 • Gmina Lipno
  Gmina Lipno
 • Gmina Maków
  Gmina Maków
 • Gmina Międzychód
  Gmina Międzychód
 • Gmina Pakosław
  Gmina Pakosław
 • Gmina Rzgów
  Gmina Rzgów
 • Gmina Stare Miasto
  Gmina Stare Miasto

Stacjonarna konferencja dla firm: Międzynarodowe Zamówienia - 14 XI 2023r, Poznań.

"Możliwość pozyskiwania zamówień w ramach organizacji międzynarodowych oraz w związku z bieżącą pomocą Ukrainie"

14 listopada w Poznaniu, udział dla firm bezpłatny!

SPRAWDŹ