Baza wykonawców w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia

NOWOŚĆ! Premiera 15 października 2021 r.

Jako zamawiający dzięki naszemu narzędziu możesz sprawdzić, czy wykonawcy prawidłowo realizują umowy o udzielenie zamówienia.

Jako wykonawca, zyskasz przewagę nad konkurencją

 • Prawo zamówień publicznych wprowadza możliwość wykluczania z postępowania wykonawców:

  • którzy nienależycie realizują umowy o udzielenie zamówienia
  • z którymi rozwiązano umowę
  • którzy wyrządzili szkodę zamawiającemu
  • których pozwano lub
  • którzy zostali wykluczeni z postępowania w związku z wprowadzeniem zamawiającego w błąd

  Taką właśnie bazę dotyczącą wykonawców biorących udział w postępowaniu, tworzymy w ramach Asystent Postępowania.

  To jedyna taka baza w Polsce!

 • Zamawiający zobowiązani są do weryfikacji rzetelności i wiarygodności wykonawców, którym udzielają zamówień publicznych. Służy to zarówno interesowi publicznemu (realizacja postulatu wydatkowania środków publicznych w sposób racjonalny, celowy i terminowy), jak również zapewnieniu wszystkim potencjalnym podmiotom uczciwej konkurencji oraz równych szans. Zamawiający mają jednak bardzo ograniczone możliwości pogłębionej analizy składanych ofert oraz weryfikacji prawdziwości składanych w toku postępowania oświadczeń. Baza wykonawców tworzona w ramach Asystenta Postępowania ma na celu udostępnienie zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom dodatkowego narzędzie umożliwiającego efektywną ocenę ofert oraz wykonawców.

  Więcej o podstawach prawnych i orzecznictwie KIO w zakresie podstaw do wykluczenia wykonawcy - na naszym blogu.

Jak to działa w Asystencie Postępowania?

 • przede wszystkim do kilkunastu tysięcy jednostek publicznych w Polsce wysyłamy wnioski o udostępnienie tego typu informacji
 • na podstawie otrzymanych informacji tworzymy bazę wykonawców
 • jeżeli nasz klient (np. oceniając oferty wykonawców w postępowaniu, czy weryfikując oferty konkurencji) chciałby sprawdzić konkretnego przedsiębiorcę, czy w toku realizacji zamówień otrzymał jakieś kary umowne, czy być może rozwiązano z nim umowę lub pozwano za nienależytą realizację umowy, czy może ten wykonawca wprowadził jakiegoś zamawiającego w błąd - może takie informacje uzyskać w naszej bazie
 • dostęp do informacji możliwy jest w aplikacji mobilnej, na naszej stronie internetowej lub w postaci raportu – wszystko w łatwy i przystępny sposób
 • baza jest uaktualniona o nowe informacje każdego dnia
 • dzięki uzyskanym informacjom nasz klient może dokonać pogłębionej oceny wykonawców biorących udział w postępowaniach

Dostępne pakiety cenowe

Ilość rekordów Okres ważności abonamentu*
*od momentu opłacenia faktury
Cena
Dane dotyczące 1 wykonawcy 30 dni 15 zł netto
Dane dotyczące 10 wykonawców 6 miesięcy 120 zł netto
Dane dotyczące nieograniczonej liczby wykonawców 1 miesiąc 150 zł netto
3 miesiące 280 zł netto
6 miesięcy 490 zł netto
12 miesięcy 890 zł netto

W ramach dostępu klient uzyskuje następujące informacje:

 • naliczenie wykonawcy kar umownych
 • rozwiązanie umowy z wykonawcą
 • spory sądowe wykonawców
 • wprowadzenie zamawiającego w błąd przez wykonawcę

Najczęściej zadawane pytania

Dostęp do informacji możliwy jest w aplikacji mobilnej, na naszej stronie internetowej lub w postaci raportu PDF – wszystko w łatwy i przystępny sposób. Raport przygotowany jest w sposób szczegółowy. Można tam znaleźć m.in. następujące dane:

 • wysokość wymierzonej wykonawcy kary umownej
 • datę naliczenia kary umownej
 • przyczyny naliczenia kary umownej czy rozwiązania umowy
 • sygnaturę sprawy sądowej lub sprawy przed KIO
 • okoliczności dotyczące wytoczenia wykonawcy powództwa
 • dokumenty potwierdzające wymierzenie kary, rozwiązanie umowy, pozwanie wykonawcy, czy pokazujące okoliczności wprowadzenia zamawiającego w błąd
 • W wersji internetowej i mobilnej klient otrzyma również wskazanie podstawy prawnej ewentualnego wykluczenia wykonawcy z postępowania.

Wystarczy zarejestrować się do naszego systemu (na stronie: www.postepowania.pl – wchodząc w dane do logowania i rejestracji, w prawym, górnym rogu). Po zarejestrowaniu można wybrać jedną z opcji zakupu i natychmiast po dokonaniu płatności, klient otrzymuje dostęp do raportu. Wszystko odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Raport dostępny jest natychmiast po dokonaniu płatności.

Płatność za raport następuje przed jego udostępnieniem.

Baza wykonawców uzupełniana jest każdego dnia. Niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi od jednostki publicznej, do której wysłaliśmy wniosek o udostępnienie informacji publicznej, uzyskane dane wprowadzamy do systemu.

Zapraszamy do kontaktu i zadawania pytań

  Inne planowane funkcje

  • Wyszukiwarka postępowań

   Premiera: 2021 r.

   Za pomocą naszej platformy będzie można wyszukać postępowanie przygotowane i opublikowane za pomocą naszego portalu, a także opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. Asystent Postępowania zawiera również moduł do planowania postępowań o udzielenie zamówienia. Dzięki programowi wykonawca będzie mógł również zadać pytanie zamawiającemu.
  • Rejestr klazul niedozwolonych

   Premiera: 2021/2022 r.

   W ramach Asystenta Postępowania powstanie również baza klauzul niedozwolonych – nasza aplikacja będzie zbierała tego typu informacje – np. wyroki sądów, czy wyroki Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące klauzul abuzywnych.
  • Kreator umów

   Premiera: 2022 r.

   Program będzie zawierał moduł w ramach którego w łatwy sposób, wykorzystując wiedzę i wieloletnie doświadczenie naszych prawników, będzie można przygotować różne umowy, w tym umowy o udzielenie zamówienia.