Interaktywne narzędzie do przygotowania i prowadzenia postępowań w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych

Narzędzie, które kompleksowo prowadzi przez cały proces postępowania o udzielenie zamówienia w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) – od jego przygotowania, aż do wyboru wykonawcy zgodnie z wymogami aktualnych przypisów przy zachowaniu pełnej kontroli nad przebiegiem postępowania.

Program dostosowany do wymogów elektronizacji - umożliwia elektroniczny obieg dokumentów w ramach zamówień publicznych (m.in. złożenie oferty i pełną komunikację wykonawcy z zamawiającym) oraz prowadzenie cyfrowego archiwum zamówień publicznych.

Produkt został stworzony we współpracy z prawnikami z Wielkopolskiej Grupy Prawniczej.

Kto może korzystać z programu?

 • Zamawiający (przygotowanie i prowadzenie postępowania)
 • Wykonawcy (składanie ofert, komunikacja z Zamawiającym)

Przykładowe funkcjonalności programu

Nazwa i oznaczenie postępowania

Zdjęcie 1 z 11

Przygotuj kompletną dokumentację zamówienia i prowadź postępowanie w bezpieczny i intuicyjny sposób!

W Asystencie Postępowania proponujemy użytkownikom, jak powinna wyglądać treść tworzonej dokumentacji do zamówień w ramach ustawy prawo zamówień publicznych, np. specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami (m.in. wykaz osób, wykaz zdolności technicznych lub zawodowych, dokument z ustalenia wartości zamówienia czy wymagane oświadczenia pracowników zamawiającego).

To pierwsze tego typu na rynku, tak kompleksowe, rozwiązanie – nasz klient nie dostaje szablonu dokumentu, tylko gotową dokumentację do przeprowadzenia postępowania.

Jednocześnie po przygotowaniu dokumentów możliwe jest za pośrednictwem naszej platformy zakupowej przeprowadzić takie postępowanie i wybrać wykonawcę.

Korzyści:

 • dokumenty postępowania tworzone są interaktywnie krok po kroku – dzięki czemu zawierają wszystkie wymagane elementy i są przygotowywane w ten sam sposób;
 • użytkownik może projektować niezbędne wykazy (np. wykaz usług, robót budowlanych, czy dostaw) – wybierając w programie odpowiednie elementy, które chce wprowadzić do wykazów lub formularza, bez konieczności samodzielnego tworzenia dokumentu;
 • innowacyjne narzędzie ustalania kryteriów oceny ofert – rozwiązanie umożliwia wprowadzenie niemal każdego kryterium, które ma wymierny charakter (a zatem jest kryterium bezpiecznym);
 • program jest intuicyjny i prosty w obsłudze, co daje komfort oraz bezpieczeństwo w pracy nad treścią specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami;
 • aktualność norm i przepisów – w programie na bieżąco dodawane są nowe elementy wpływające na jakość przygotowanej dokumentacji;
 • program jest w pełni dostosowany do wymogów elektronizacji;
 • automatyczne wskazanie błędów i braków – program reaguje na pojawiające się w dokumentacji błędy i zapewnia bezpieczeństwo w pracy z zamówieniami.

Najczęściej zadawane pytania

Program jest tak przygotowany, żeby użytkownik prowadzony był przez wszystkie niezbędne elementy Specyfikacji Warunków Zamówienia. Program podpowiada, w jaki sposób wypełnić Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, na jakie elementy zwrócić uwagę, oblicza niezbędne terminy, czy wskazuje na wysokość wymaganego wadium lub zabezpieczenia należytego wykonywania umowy.

Tak, po wpisaniu w module „Przygotowanie postępowania” wartości zamówienia, program już sam (bez ingerencji użytkownika) prowadzi postępowanie w oparciu o właściwe przepisy (np. dotyczące komisji przetargowej, terminu składania ofert, wymaganych dokumentów).

Tak, po wybraniu przez użytkownika odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu (np. dotyczącego zdolności zawodowej lub technicznej) program automatycznie udostępnia odpowiednie wzory oświadczeń lub wykazów (np. wykaz usług, dostaw lub robót budowlanych), które można załączyć do SWZ.

Tak, program weryfikuje, jakie (w zależności od wartości zamówienia) jest maksymalne dopuszczalne wadium. Jednocześnie program informuje użytkownika, że chce wpisać nieprawidłową wysokość wadium.

Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami PZP wartość zamówienia obejmuje wartość zamówień uzupełniających / dodatkowych dostaw oraz wartość opcji. Asystent Postępowania sumuje automatycznie te wartości, a następnie w ramach tak ustalonej wartości zamówienia weryfikuje, w jakim trybie prowadzone będzie postępowanie (tryb podstawowy albo przetarg nieograniczony).

Tak, program ustala termin składania ofert na podstawie odpowiedzi na pytania zadane przez Asystenta Postępowania. Program, po uzyskaniu odpowiedzi na zadane pytania, precyzyjnie ustala termin składania ofert.

Wybrane artykuły z bloga dotyczące postępowań w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych

 • Procedura udzielenia zamówienia in-house

  Tak zwane zamówienie „in-house” stanowi szczególny rodzaj zamówienia udzielanego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Co do zasady realizacja tego typu zamówienia oparta jest na współpracy publiczno-publicznej pomiędzy zamawiającym a jednostką kontrolowaną lub kontrolującą.
 • Jak ustalać kryteria oceny ofert w nowym prawie zamówień publicznych? Pzp 2021

  Nie ulega wątpliwości, że obowiązkiem każdego zamawiającego jest opisanie kryteriów oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Jak stanowi art. 240 ust. 2 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.)...
 • Elektronizacja zamówień publicznych – co to oznacza w praktyce?

  Według rządowych założeń do 2025 roku systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją (w tym w ramach zamówień publicznych) powinny funkcjonować w każdej jednostce publicznej.
 • Jak prawidłowo formułować warunki udziału w postępowaniu (kiedy warunek jest proporcjonalny)

  Zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej „Pzp” zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny....

Odbierz bezpłatną konsultację

  Jeżeli masz pytania, chciałbyś zapoznać się z narzędziem lub odbyć indywidualną konsultację, zostaw swoje dane!

  Nasz specjalista ds produktu skontaktuje się z Tobą, aby umówić spotkanie online.

  * w newsletterze wyłącznie rzetelne informacje związane z Pzp
  * Możliwość usunięcia subskrypcji w dowolnym momencie