Co powinien wiedzieć Zamawiający? Wybrane funkcje Asystenta Postępowania

Poznaj narzędzie do prowadzenia postępowań i przygotowywania dokumentów zamówienia. Skorzystaj z darmowego DEMO na 14 dni! Sprawdź

Najczęściej zadawane pytania związane z funkcjami naszego programu do przygotowania i prowadzenia postępowań po stronie Zamawiającego.
Sprawdź, jak Asystent Postępowania rozwiązuje wybrane elementy specyfikacji i pozostałych dokumentów zamówienia:

1. Zamówienie publiczne – jak je przygotować

Przygotowanie zamówienia publicznego w naszym programie zależy od obranego rodzaju postępowania. Wersja przygotowania dokumentacji w trybie podstawowym obejmuje 8 podstawowych kroków:
Krok 1. Nazwa i sygnatura
Krok 2. Wskazanie osób odpowiedzialnych za wskazanie postępowania
Krok 3. Podanie danych Zamawiającego
Krok 4. Wybranie rodzaju zamówienia publicznego
Krok 5. Wybór opcji zamówień częściowych (nieobowiązkowy)
Krok 6. Ustalenie wartości zamówienia
Krok 7. Wybranie trybu postępowania
Krok 8. Wybór komisji przetargowej

Więcej w artykule: Jak przygotować zamówienie publiczne

2. Moduł zasada konkurencyjności – jak działa?

Asystent Postępowania posiada jedyne dostępne na rynku rozwiązanie umożliwiające przygotowanie dokumentacji do postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.


Więcej w artykule: Moduł zasada konkurencyjności

 

3. Przedmiotowe środki dowodowe w Asystencie Postępowania

Te środki dowodowe, ustanowione w 2019 r nową ustawą stanowią potwierdzenie, że konkretny oferowany produkt posiada określone przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe. W ramach narzędzia do przygotowywania dokumentów zamówienia (w tym SWZ) nasz program pod marką Asystenta Postępowania rozwiązuje tę kwestię niejako za zamawiających. W odpowiednim kroku automatycznie dobiera odpowiednie postanowienia odnoszące się do przedmiotowych środków dowodowych:

Więcej w artykule: Jak ustalić przedmiotowe środki dowodowe

 

4. Jak ustalić podmiotowe środki dowodowe

Katalog podmiotowych środków dowodowych został ustalony rozporządzeniem Ministra Rozwoju, pracy i technologii w grudniu 2020 roku. Są to między innymi: zdolność do prowadzenia działalności, udokumentowanie uprawnień do działalności lub konkretnej usługi.

Więcej w artykule: Podmiotowe środki dowodowe

5. Jak ustalić warunki udziału w postępowaniu?

Program podpowiada jakie dokumenty należy dobrać aby spełnić warunki udziału w postępowaniu na podstawie decyzji użytkownika podczas wykonywania kolejnych kroków w programie:

  • Redakcja

    Redakcja

    Asystent Postępowania