Moduł zasada konkurencyjności

Przewodnik po Asystencie Postępowania
Funkcje programu / Instrukcje dla użytkowników

Zasada konkurencyjności w prowadzonym postępowaniu – Jak to działa w Asystencie Postępowania?

Asystent Postępowania to aktualnie jedyny dostępny na rynku program do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, który będzie dostosowany do wytycznych w ramach nowej perspektywy finansowej 2021 – 2027.

Dzięki modułowi do zasady konkurencyjności użytkownicy mogą:

  • w łatwy i przejrzysty sposób przygotować postępowanie (otrzymując wszystkie niezbędne na tym etapie dokumenty)
  • przygotować treść zapytania ofertowego (program jest tak przygotowany, żeby użytkownik prowadzony był przez wszystkie niezbędne elementy; m.in. program podpowiada jak określić postanowienia dotyczące rażąco niskiej ceny, czy podstaw do wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty)
  • prowadzić postępowanie do momentu wyboru wykonawcy

Jakie korzyści daje moduł zasady konkurencyjności w Asystencie Postępowania?

Zasada konkurencyjności – wytyczne w zakresie kwalifikowalności

Beneficjenci realizujący projekty unijne wiedzą, że Wytyczne w zakresie kwalifikowalności nie dają wielu odpowiedzi co do tego, jak stosować zasadę konkurencyjności i jak prawidłowo przygotować zapytanie ofertowe.

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w zakresie wydatkowania środków unijnych, stosowania przepisów wspólnotowych, jak również w zakresie prawa zamówień publicznych, nasz zespół opracował narzędzie, dzięki któremu beneficjenci mogą w sposób przejrzysty, prosty i bezpieczny przygotować i prowadzić postępowanie – przygotować niezbędne dokumenty, w tym zapytanie ofertowe, wykazy usług, osób, czy niezbędne oświadczenia (wszystkie dokumenty wypełniają się automatycznie). A co najważniejsze, moduł zasada konkurencyjności w Asystencie Postępowania udziela wielu podpowiedzi, jednocześnie sugerując prawidłowe rozwiązanie w następującym zakresie:

  • czy wykonawcę można wzywać do uzupełnienia dokumentów,
  • czy w ramach zasady konkurencyjności można wprowadzić postanowienia dotyczące rażąco niskiej ceny
  • kiedy i na jakiej podstawie można odrzucić ofertę wykonawcy,
  • czy od wykonawcy można żądać różnego rodzaju zaświadczeń lub oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia,
  • czy w ramach zasady konkurencyjności dopuszczone jest żądanie od wykonawców wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  • czy w zakresie zasady konkurencyjności obowiązują regulacje dotyczące terminu związania ofertą,
  • czy zamawiający ma obowiązek odpowiadania na każde pytanie wykonawcy.

Praca z Asystentem Postępowania w ramach zasady konkurencyjności to duża efektywność, a także zminimalizowanie ryzyka popełnienia przez beneficjenta środków unijnych błędów w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Program ma także bardzo przejrzysty wygląd, dzięki czemu praca nad postępowaniem jest prosta i intuicyjna:


Chcesz mieć pewność, że tworzysz poprawne dokumenty zamówienia (zgodne z nową ustawą o Pzp)?

Skorzystaj z programu do przygotowywania i prowadzenia postępowań za darmo. Dostęp otrzymasz na 30 dni, lub na czas przeprowadzenia jednego postępowania!

Sprawdź też

Komentarze

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz politykę prywatności
Komentarz zostanie opublikowany po zaakceptowaniu przez administratora.