Moduł zasada konkurencyjności

Przewodnik po Asystencie Postępowania
Funkcje programu / Instrukcje dla użytkowników

Zasada konkurencyjności w prowadzonym postępowaniu – Jak to działa w Asystencie Postępowania?

Asystent Postępowania to aktualnie jedyny dostępny na rynku program do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, który będzie dostosowany do wytycznych w ramach nowej perspektywy finansowej 2021 – 2027.

Dzięki modułowi do zasady konkurencyjności użytkownicy mogą:

 • w łatwy i przejrzysty sposób przygotować postępowanie (otrzymując wszystkie niezbędne na tym etapie dokumenty)
 • przygotować treść zapytania ofertowego (program jest tak przygotowany, żeby użytkownik prowadzony był przez wszystkie niezbędne elementy; m.in. program podpowiada jak określić postanowienia dotyczące rażąco niskiej ceny, czy podstaw do wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty)
 • prowadzić postępowanie do momentu wyboru wykonawcy

Jakie korzyści daje moduł zasady konkurencyjności w Asystencie Postępowania?

Zasada konkurencyjności – wytyczne w zakresie kwalifikowalności

Beneficjenci realizujący projekty unijne wiedzą, że Wytyczne w zakresie kwalifikowalności nie dają wielu odpowiedzi co do tego, jak stosować zasadę konkurencyjności i jak prawidłowo przygotować zapytanie ofertowe.

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w zakresie wydatkowania środków unijnych, stosowania przepisów wspólnotowych, jak również w zakresie prawa zamówień publicznych, nasz zespół opracował narzędzie, dzięki któremu beneficjenci mogą w sposób przejrzysty, prosty i bezpieczny przygotować i prowadzić postępowanie – przygotować niezbędne dokumenty, w tym zapytanie ofertowe, wykazy usług, osób, czy niezbędne oświadczenia (wszystkie dokumenty wypełniają się automatycznie). A co najważniejsze, moduł zasada konkurencyjności w Asystencie Postępowania udziela wielu podpowiedzi, jednocześnie sugerując prawidłowe rozwiązanie w następującym zakresie:

 • czy wykonawcę można wzywać do uzupełnienia dokumentów,
 • czy w ramach zasady konkurencyjności można wprowadzić postanowienia dotyczące rażąco niskiej ceny
 • kiedy i na jakiej podstawie można odrzucić ofertę wykonawcy,
 • czy od wykonawcy można żądać różnego rodzaju zaświadczeń lub oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia,
 • czy w ramach zasady konkurencyjności dopuszczone jest żądanie od wykonawców wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 • czy w zakresie zasady konkurencyjności obowiązują regulacje dotyczące terminu związania ofertą,
 • czy zamawiający ma obowiązek odpowiadania na każde pytanie wykonawcy.

Praca z Asystentem Postępowania w ramach zasady konkurencyjności to duża efektywność, a także zminimalizowanie ryzyka popełnienia przez beneficjenta środków unijnych błędów w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Program ma także bardzo przejrzysty wygląd, dzięki czemu praca nad postępowaniem jest prosta i intuicyjna:


Chcesz mieć pewność, że tworzysz poprawne dokumenty zamówienia?

Skorzystaj za darmo z programu do przygotowywania i prowadzenia postępowań Asystenta Postępowania.

Sprawdź, dlaczego nasz program jest "tak" wyjątkowy!

Dzięki Asystentowi Postępowania spać spokojnie mogą nie tylko pracownicy z działów zamówień, ale i ich przełożeni.

 • To nie jest tylko edytor do tworzenia dokumentów! (choć pozwala wygenerować wszystkie dokumenty)
 • To napisana przez profesjonalistów inteligentna aplikacja, która poprowadzi cię za rękę przez cały proces prowadzenia postępowania
 • Zabezpieczy cię przed ryzykiem popełnienia błędu
 • Poinformuje o ewentualnych lukach w dokumentacji, policzy kwoty, przypomni o załącznikach i terminach
 • Została przygotowana przez prawników kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza
 • Nie da się jej porównać z żadnym programem dostępnym na rynku

Sprawdź też

Komentarze

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz politykę prywatności
Komentarz zostanie opublikowany po zaakceptowaniu przez administratora.