Jak przygotować zamówienie publiczne w podstawowym trybie. Ogólne wytyczne i Asystent Postępowania

Poznaj narzędzie do prowadzenia postępowań i przygotowywania dokumentów zamówienia. Skorzystaj z darmowego DEMO na 14 dni! Sprawdź

Zapraszamy do obejrzenia filmu o tym, jak przygotować postępowanie w naszym narzędziu. Pod spodem znajdziecie Państwo również tekst zawierający omówienie informacji przedstawionych w filmie. Przechodząc z nami całą ścieżkę przygotowania postępowania w łatwy sposób wyselekcjonują Państwo najważniejsze aspekty przygotowania dokumentacji (opisujemy je jako kroki).

Spotkanie Prowadzi autor programu, który na co dzień zajmuje się tematyką zamówień publicznych od strony praktycznej i prawnej – Paweł Sendrowski.

Jak przygotować zamówienie publiczne w trybie podstawowym? Postępowanie bez korekty.

Wielu pracowników działów Zamówień Publicznych wciąż pracuje na wzorach. Jednak najłatwiejszą i najbezpieczniejszą opcją jest przygotowanie dokumentów w programie. Największym walorem tego typu narzędzi do przygotowywania i prowadzenia postępowań – oprócz samej produkcji dokumentacji zgodnej ze standardami jest właśnie bezpieczeństwo. Program cały czas pilnuje, abyśmy nie popełnili błędów – wylicza terminy, pilnuje łączenia kwot i podpowiada kolejne kroki, decyduje, jakie dokumenty powinnniśmy uwzględnić w dokumentacji.

Film

Rozpoczynamy od stworzenia postępowania w menu „Lista postępowań” poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj postępowanie w ramach zamówień publicznych”:

Krok 1. Nazwa i sygnatura

Nadajemy postępowaniu nazwę. Jeżeli wcześniej tworzyliśmy już postępowania  – program podpowie nam zastosowane wcześniej określenia. Drugim krokiem jest podanie sygnatury postępowania.

Krok 2. Wskazanie osób odpowiedzialnych za wskazanie postępowania

Następnie przechodzimy do wskazania osoby przygotowującej postępowanie. W tym miejscu możemy też wprowadzić informację o pełnomocnictwie.

Tak wygląda okno umożliwiające dodanie pełnomocnika:

Wybierzemy tutaj przykładowo opcję „Pracownik zamawiającego”. Jeżeli ta osoba jest użytkownikiem naszego programu możemy ją dodać i wszystkie dane się tutaj automatycznie wypełnią. Mamy też możliwość podania wszystkich danych danej osoby:

Po wybraniu osoby wskazujemy datę udzielenia pełnomocnictwa, określamy zakres czynności tej osoby w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania i importujemy przygotowany plik z pełnomocnictwem:

Po wpisaniu wszystkich danych zawierających pełnomocnictwo, mamy już gotowy dokument do pobrania. W ramach tego kroku dysponujecie Państwo oświadczeniem o odpowiedzialności karnej, co jest wymagane ustawą – program sam przygotowuje treść takiego oświadczenia i umożliwia eksport.

Krok 3. Podanie danych Zamawiającego

W tym punkcie użytkownicy naszego narzędzia nie muszą nic robić – dane są ładowane automatycznie z danych podanych ogólnie dla konta przy rejestracji.

Krok 4. Wybranie rodzaju zamówienia publicznego

Program podpowiada rodzaje zamówienia spośród typów: usług, dostaw, robót budowlanych, i rodzajów: zamówienia podstawowe, zamówienia dotyczące obronności i bezpieczeństwa

Krok 5. Wybór opcji zamówień częściowych (nieobowiązkowy)

Krok 6. Ustalenie wartości zamówienia

Podczas ustalania wartości zamówienia program będzie nam zadawał pytania, które pozwolą w prawidłowy sposób ustalić całkowitą wartość.

Czy zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług / robót budowlanych?
Czy zamawiający przewiduje prawo opcji?
Czy w odniesieniu do danej części zamawiający przewiduje stosowanie przepisów p.z.p. właściwe dla tej części?

 

Program każe wypełnić pola do podawania wartości procentowej. W przypadku wybrania zamówień uzupełniających – program dzieli pełną kwotę wg procentów a następnie przelicza tę kwotę na euro. Finalnie samodzielnie wskazuje odpowiednie kwoty w przeznaczonych do tego polach.

Jeżeli przewidujemy prawo opcji, można tutaj podać tę wartość.

Na końcu powinniśmy podać datę ustalenia wartości zamówienia oraz datę wszczęcia postępowania oraz wskazać osobę ustalającą wartość.
Program podpowiada też pola dotyczące informacji, w jaki sposób doszło do ustalenia wartości zamówienia.

Ten krok kończy się wygenerowaniem gotowego dokumentu z ustaleniem wartości zamówienia.

Krok 7. Wybranie trybu postępowania

W tym rodzaju postępowania program daje wybór trybu I, II i II.

Krok 8. Wybór komisji przetargowej

Krok 9. Podsumowanie

Jeżeli potrzebujemy danych dotyczących postępowania, możemy w tym miejscu wygenerować plik PDF, który zawiera podsumowanie wszystkich niezbędnych informacji o postępowaniu.

Z Asystentem Postępowania można wygenerować wszystkie potrzebne dokumenty w kilka minut i bez ryzyka błędów. Program na każdym etapie podpowiada, jakie są nasze możliwości i obowiązki zwiększając komfort pracy i dając pewność zgodność z ustawą Pzp 2021.

Zapraszamy też do oglądania pozostałych filmów instruktażowych w dziale „Przewodniki i instrukcje”.

 

 

  • Redakcja

    Redakcja

    Asystent Postępowania