Bezpłatny webinar – Odpowiedzialność za udzielanie zamówień o wartości poniżej 130.000 zł netto

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne webinarium – Odpowiedzialność za udzielanie zamówień o wartości poniżej 130.000,00 zł netto!

Webinar odbędzie się 20 marca 2024 roku

Nie ulega wątpliwości, że udzielanie zamówień o wartości poniżej 130.000,00 zł netto (zwanych także: „regulaminowymi” lub „podprogowymi”) wcale nie jest takie proste i bagatelne. Najczęściej wątpliwości zamawiających budzą takie zagadnienia jak: szacowanie wartości zamówienia i podział zamówienia, zasady sporządzania regulaminów, stosowanie trybów negocjacyjnych w ramach regulaminów udzielania zamówień, czy stosowanie przepisów kodeksu cywilnego w procesie udzielania zamówień podprogowych.

Ale kwestią równie kłopotliwą jest zakres odpowiedzialności zamawiającego i osób działających w imieniu zamawiającego w związku z udzielaniem zamówień regulaminowych.

Dlaczego warto?

W trakcie webinarium omówimy takie zagadnienia jak:

  • odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
  • odpowiedzialność karna
  • odpowiedzialność na gruncie przepisów kodeksu cywilnego

Jednocześnie w trakcie spotkania zaprezentowany zostanie moduł programu Asystent Postępowania do przygotowania kompletnej dokumentacji oraz przeprowadzenia postępowań podprogowych! 


 

Termin oraz czas trwania

20.03.2024 (środa), od godziny 11:00 do 12:00


 

Prowadzący:

Paweł Sendrowski, Radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej
Specjalizuję się w zamówieniach publicznych, dyscyplinie finansów publicznych oraz w zakresie prawidłowego wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Z ramienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi kontrolę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej. Jest autorem komentarza do zasady konkurencyjności oraz do zagadnienia zamówień tego samego rodzaju. W kręgu zainteresowań są również zamówienia udzielane przez podmioty działające w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych (w tym zakresie prowadzę m.in. szkolenia dla Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu). Prowadzi również szkolenia dla Wolters Kluwer Polska.

Jest przewodniczącym Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego przy Słubicko – Kostrzyńskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Wraz ze swoim zespołem stworzył portal do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego „Asystent Postępowania”.

Nikita Mitar

Doradca ds. produktu.

Współtwórca programu „Asystent Postępowania”.


 

Informacje praktyczne

Szkolenie odbędzie się na platformie Microsoft Teams 20 marca 2024 roku (środa), od godziny 11:00 do 12:00.

Link do spotkania uczestnicy otrzymają 3 dni przed szkoleniem oraz przypomnienia 1 dzień i 1 godzinę przed szkoleniem

Zgłoś się:


Jeżeli z jakiegoś powodu nie wyświetla się Tobie formularz (zablokowane javascript, firewall itp), napisz na biuro@postepowania.pl – podaj adres e-mail, imię i nazwisko!

  • Redakcja

    Redakcja