Przygotowanie dokumentacji zamówienia w ramach zasady konkurencyjności – Wytyczne dotyczące kwalifikowalności 2021 – 2027

Asystent Postępowania to wsparcie informatyczne niezbędne w codziennej pracy z zamówieniami publicznymi w pełni dostosowane do wymogów elektronizacji.

W ramach proponowanych rozwiązań, m.in. można przygotować dokumenty zamówienia:

  • prawa zamówień publicznych;
  • zasady konkurencyjności;
  • zamówień poniżej 130 tys. zł.

Funkcjonalności są użyteczne, ułatwiające codzienną pracę, przede wszystkim pozwalają uniknąć błędów, które mogą być popełnione w trakcie przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia.

W szczególności odnosząc się do tematu przygotowania dokumentacji zamówienia w ramach zasady konkurencyjności, można powiedzieć, że Asystent Postępowania to aktualnie jedyny dostępny na rynku program służący w tym celu pod kątem zgodności z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w ramach nowej perspektywy finansowej 2021 – 2027.

Dzięki modułowi do zasady konkurencyjności użytkownicy mogą:

  • w łatwy i przejrzysty sposób przygotować dokumentację postępowania (otrzymując wszystkie niezbędne na tym etapie dokumenty);
  • stworzyć treść zapytania ofertowego (program jest tak przygotowany, żeby użytkownik prowadzony był krok po kroku przez wszystkie niezbędne elementy; m.in. program podpowiada, jak określić postanowienia dotyczące rażąco niskiej ceny, podstaw do wykluczenia wykonawcy czy odrzucenia oferty);
  • zminimalizować ryzyko nałożenia korekty finansowej.
  • Redakcja

    Redakcja

Komentarze

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz politykę prywatności
Komentarz zostanie opublikowany po zaakceptowaniu przez administratora.

Stacjonarna konferencja dla firm: Międzynarodowe Zamówienia - 14 XI 2023r, Poznań.

"Możliwość pozyskiwania zamówień w ramach organizacji międzynarodowych oraz w związku z bieżącą pomocą Ukrainie"

14 listopada w Poznaniu, udział dla firm bezpłatny!

SPRAWDŹ