Czym jest Asystent Postępowania?

Stosuj nowe Prawo zamówień publicznych razem z Asystentem Postępowania

Dlaczego Asystent Postępowania?

 • Program jest prosty w obsłudze i intuicyjny, dzięki czemu użytkownik jest w stanie płynnie przebrnąć przez nowe procedury Prawa zamówień publicznych (dalej p.z.p.) przy zachowaniu pełnej kontroli nad przygotowaniem i przebiegiem postępowania
  Program jest prosty w obsłudze i intuicyjny, dzięki czemu użytkownik jest w stanie płynnie przebrnąć przez nowe procedury Prawa zamówień publicznych (dalej p.z.p.) przy zachowaniu pełnej kontroli nad przygotowaniem i przebiegiem postępowania
 • Zapewnia narzędzia do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  Zapewnia narzędzia do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Wypełniając formularze danymi dotyczącymi konkretnego postępowania, użytkownik otrzymuje gotowe do pobrania dokumenty (takie jak: specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami (wykaz osób, wykaz zdolności technicznych lub zawodowych itp.), dokument z ustalenia wartości zamówienia, wymagane oświadczenia pracowników zamawiającego
  Wypełniając formularze danymi dotyczącymi konkretnego postępowania, użytkownik otrzymuje gotowe do pobrania dokumenty (takie jak: specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami (wykaz osób, wykaz zdolności technicznych lub zawodowych itp.), dokument z ustalenia wartości zamówienia, wymagane oświadczenia pracowników zamawiającego
 • System jest dostosowany do wymogów elektronizacji (umożliwia złożenie oferty oraz pełną komunikację wykonawcy z zamawiającym)
  System jest dostosowany do wymogów elektronizacji (umożliwia złożenie oferty oraz pełną komunikację wykonawcy z zamawiającym)
 • Zespół Asystenta Postępowania tworzą prawnicy Wielkopolskiej Grupy Prawniczej, od lat zajmujący się tematyką zamówień publicznych oraz wyspecjalizowana grupa informatyków, zapewniająca wsparcie techniczne naszym klientom
  Zespół Asystenta Postępowania tworzą prawnicy Wielkopolskiej Grupy Prawniczej, od lat zajmujący się tematyką zamówień publicznych oraz wyspecjalizowana grupa informatyków, zapewniająca wsparcie techniczne naszym klientom
 • Zespół na bieżąco analizuje wszelkie zmiany w prawie zamówień publicznych, orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, sądów powszechnych, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dbając o merytoryczną stronę programu i jego funkcjonalność
  Zespół na bieżąco analizuje wszelkie zmiany w prawie zamówień publicznych, orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, sądów powszechnych, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dbając o merytoryczną stronę programu i jego funkcjonalność
 • Istnieje możliwość darmowego zapoznania się z programem (pakiet BETA) przez 30 dni
  Istnieje możliwość darmowego zapoznania się z programem (pakiet BETA) przez 30 dni

Nowość

Nowością w programie będzie moduł do tworzenia projektu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. System podpowiadać będzie, jakie elementy wynikające z p.z.p. muszą znaleźć się w projektach umów o udzielenie zamówienia, np.:

 • 1

  dotyczące podwykonawców

 • 2

  RODO

 • 3

  zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 • 4

  program będzie zawierał przykłady możliwego zastosowania kar umownych

 • 5

  program będzie zawierał przykłady niedozwolonych postanowień umownych

dzięki czemu użytkownik otrzyma gotową umowę, posługując się modułami zawartymi  w programie.

W kolejnym etapie prac projektowych (II połowa 2021 roku) naszym klientom udostępniona zostanie

Baza i wyszukiwarka wykonawców, którzy w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia otrzymali kary umowne, z którymi rozwiązano umowę, odstąpiono od umowy, których pozwano.

Zamawiający zobowiązani są do weryfikacji rzetelności wybieranych w przetargach publicznych wykonawców. Służyć ma to zarówno interesowi publicznemu (wydatkowaniu środków publicznych w sposób racjonalny, celowy i terminowy), jak i zapewnieniu wszystkim podmiotom równych szans i możliwości realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych (realizując naczelną zasadę wspólnotową – uczciwej konkurencji). Zamawiający mają jednak bardzo ograniczone możliwości weryfikacji z uwagi na brak bazy wykonawców, którzy nienależycie realizują zamówienia publiczne w Polsce. Baza i wyszukiwarka wykonawców, która będzie dostępna w programie Asystent Postępowania ma na celu pomóc zamawiającym już na etapie prowadzenia postępowania sprawdzić, czy wykonawcy, którzy złożyli swoje oferty rzetelnie do tej pory realizowali umowy o udzielenie zamówienia.

Twórcy programu

Asystent Postępowania został stworzony przez prawników z Wielkopolskiej Grupy Prawniczej, znających praktyczne aspekty zamówień publicznych oraz wyspecjalizowanej grupy informatyków. Dzięki swojej wiedzy eksperci mogą natychmiast reagować na potrzeby klientów i rozbudowywać system w taki sposób, by stawał się coraz lepszy.

Prawnicy z Wielkopolskiej Grupy Prawniczej są konsultantami infolinii Wolters Kluwer Polska SA oraz autorami komentarzy m.in. dla dziennika Rzeczpospolita w zakresie zamówień publicznych. Ponadto współpracują z wieloma prestiżowymi klientami i urzędami, w tym z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 • Paweł Sendrowski

  Paweł Sendrowski

  Radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.
  Specjalizuje się w kilku powiązanych ze sobą dziedzinach prawa: zamówieniach publicznych, dyscyplinie finansów publicznych oraz w zakresie prawidłowego wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zamówieniami publicznymi zawodowo zajmuje się od 2006 roku. Jest autorem komentarzy „Zamówienia tego samego rodzaju. Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia” oraz „Procedury wydatkowania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020” Komentuje zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi m.in. dla Wolters Kluwer S.A. Z ramienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi kontrolę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej. W kręgu jego zainteresowań są również zamówienia udzielane przez podmioty działające w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pracę nad programem do obsługi zamówień publicznych zaczął już w 2013 r., tworząc program E-Publiczny Doradca (program Asystent Postępowania jest jego kontynuacją). Prowadzi również szkolenia dotyczące prawa zamówień publicznych, udzielania zamówień podprogowych oraz zasady konkurencyjności, m.in. dla Wolters Kluwer S.A., Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, czy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Jest współautorem bloga poświęconego tematyce prawa zamówień publicznych oraz tematyce wydatkowania środków unijnych (www.postepowania.pl lub www.pzp.wgpr.pl).
 • Łukasz Strzeżyński

  Łukasz Strzeżyński

  Starszy specjalista ds. zamówień publicznych.
  Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Prawa i Administracji. Ukończył również podyplomowe studia na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w zakresie zamówień publicznych. Zagadnieniem zamówień publicznych od strony praktycznej zajmuje się już od ponad 4 lat z punktu widzenia tak zamawiających, jak i wykonawców. W kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza zajmuje się zarówno prowadzeniem na rzecz klientów kancelarii postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak również doradztwem w tym zakresie. Współuczestniczy w obsłudze Ministerstwa Rozwoju z zakresu prawa zamówień publicznych.

Zapraszamy do współtworzenia programu!

Szanowni Państwo! Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego pakietu BETA. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i sugestie z Państwa strony dotyczące funkcjonalności programu. Cenimy opinie użytkowników naszego rozwiązania, dlatego zachęcamy do dzielenia się nimi poprzez wysłanie formularza
/w temacie prosimy wybrać opcję SUGESTIE DOTYCZĄCE PROGRAMU/