Narzędzie do przygotowania i prowadzenia postępowań

Jedyne tak kompleksowe rozwiązanie na rynku.

Dzięki Asystentowi Postępowania spać spokojnie mogą nie tylko pracownicy z działów zamówień, ale i ich przełożeni.

 • To nie jest tylko edytor do tworzenia dokumentów! (choć pozwala wygenerować wszystkie dokumenty)
 • To napisana przez profesjonalistów inteligentna aplikacja, która poprowadzi cię za rękę przez cały proces prowadzenia postępowania
 • Zabezpieczy cię przed ryzykiem popełnienia błędu
 • Poinformuje o ewentualnych lukach w dokumentacji, policzy kwoty, przypomni o załącznikach i terminach
 • Została przygotowana przez prawników kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza
 • Nie da się jej porównać z żadnym programem dostępnym na rynku

Kto może korzystać z programu?

 • Zamawiający (przygotowanie i prowadzenie postępowania)
 • Wykonawcy (składanie ofert, komunikacja z Zamawiającym)
 • Beneficjenci środków unijnych tworzący zapytania ofertowe (przygotowanie i prowadzenie postępowania, również dla innych podmiotów)

Dlaczego Asystent Postępowania?

 • Program jest prosty w obsłudze i intuicyjny, dzięki czemu użytkownik jest w stanie płynnie przebrnąć przez nowe procedury Prawa zamówień publicznych (dalej Pzp) przy zachowaniu pełnej kontroli nad prowadzonym postępowaniem
  Program jest prosty w obsłudze i intuicyjny, dzięki czemu użytkownik jest w stanie płynnie przebrnąć przez nowe procedury Prawa zamówień publicznych (dalej Pzp) przy zachowaniu pełnej kontroli nad prowadzonym postępowaniem
 • Zapewnia narzędzia do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  Zapewnia narzędzia do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Wypełniając formularze danymi dotyczącymi konkretnego postępowania, użytkownik otrzymuje gotowe do pobrania dokumenty (takie jak: specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami (wykaz osób, wykaz zdolności technicznych lub zawodowych itp.), dokument z ustalenia wartości zamówienia, wymagane oświadczenia pracowników zamawiającego
  Wypełniając formularze danymi dotyczącymi konkretnego postępowania, użytkownik otrzymuje gotowe do pobrania dokumenty (takie jak: specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami (wykaz osób, wykaz zdolności technicznych lub zawodowych itp.), dokument z ustalenia wartości zamówienia, wymagane oświadczenia pracowników zamawiającego
 • System jest dostosowany do wymogów elektronizacji (umożliwia złożenie oferty oraz pełną komunikację wykonawcy z zamawiającym)
  System jest dostosowany do wymogów elektronizacji (umożliwia złożenie oferty oraz pełną komunikację wykonawcy z zamawiającym)
 • Zespół Asystenta Postępowania tworzą prawnicy Wielkopolskiej Grupy Prawniczej, od lat zajmujący się tematyką zamówień publicznych oraz wyspecjalizowana grupa informatyków, zapewniająca wsparcie techniczne naszym klientom
  Zespół Asystenta Postępowania tworzą prawnicy Wielkopolskiej Grupy Prawniczej, od lat zajmujący się tematyką zamówień publicznych oraz wyspecjalizowana grupa informatyków, zapewniająca wsparcie techniczne naszym klientom

Wybrane filmy instruktażowe

 • Składanie oferty w Asystencie Postępowania

 • Jak przygotować SWZ w Asystencie Postępowania

Twórcy programu

Asystent Postępowania został stworzony przez prawników z Wielkopolskiej Grupy Prawniczej, znających praktyczne aspekty zamówień publicznych oraz wyspecjalizowanej grupy informatyków. Dzięki swojej wiedzy eksperci mogą natychmiast reagować na potrzeby klientów i rozbudowywać system w taki sposób, by stawał się coraz lepszy.

Prawnicy z Wielkopolskiej Grupy Prawniczej są konsultantami infolinii Wolters Kluwer Polska SA oraz autorami komentarzy m.in. dla dziennika Rzeczpospolita w zakresie zamówień publicznych. Ponadto współpracują z wieloma prestiżowymi klientami i urzędami, w tym z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 • Paweł Sendrowski

  Paweł Sendrowski

  Radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.
  Specjalizuje się w kilku powiązanych ze sobą dziedzinach prawa: zamówieniach publicznych, dyscyplinie finansów publicznych oraz w zakresie prawidłowego wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zamówieniami publicznymi zawodowo zajmuje się od 2006 roku. Jest autorem komentarzy „Zamówienia tego samego rodzaju. Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia” oraz „Procedury wydatkowania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020” Komentuje zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi m.in. dla Wolters Kluwer S.A. Z ramienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi kontrolę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej. W kręgu jego zainteresowań są również zamówienia udzielane przez podmioty działające w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych.
  Pracę nad programem do obsługi zamówień publicznych zaczął już w 2013 r., tworząc program E-Publiczny Doradca (program Asystent Postępowania jest jego kontynuacją). Prowadzi również szkolenia dotyczące prawa zamówień publicznych, udzielania zamówień podprogowych oraz zasady konkurencyjności, m.in. dla Wolters Kluwer S.A., Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, czy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Jest współautorem bloga poświęconego tematyce prawa zamówień publicznych oraz tematyce wydatkowania środków unijnych (www.postepowania.pl lub www.pzp.wgpr.pl).
 • Łukasz Strzeżyński

  Łukasz Strzeżyński

  Starszy specjalista ds. zamówień publicznych.
  Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Prawa i Administracji. Ukończył również podyplomowe studia na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w zakresie zamówień publicznych. Zagadnieniem zamówień publicznych od strony praktycznej zajmuje się już od ponad 4 lat z punktu widzenia tak zamawiających, jak i wykonawców. W kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza zajmuje się zarówno prowadzeniem na rzecz klientów kancelarii postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak również doradztwem w tym zakresie. Współuczestniczy w obsłudze Ministerstwa Rozwoju z zakresu prawa zamówień publicznych.
 • Nikita Mitar

  Nikita Mitar

  Doradca ds. produktu.
  Ukończył studia na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku (Białoruś) ze specjalnością dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Zajmuje się rozwojem projektu "Asystent Postępowania" – programu informatycznego przeznaczonego do przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz sprzedażą i pracą z klientami w tym zakresie. Jest także odpowiedzialny za kontakt z jednostkami budżetowymi w zakresie udostępniania informacji publicznej.

Odbierz bezpłatną konsultację

  Jeżeli masz pytania, chciałbyś zapoznać się z narzędziem lub odbyć indywidualną konsultację, zostaw swoje dane!

  Nasz specjalista ds produktu skontaktuje się z Tobą, aby umówić spotkanie online.

  * w newsletterze wyłącznie rzetelne informacje związane z Pzp
  * Możliwość usunięcia subskrypcji w dowolnym momencie