Specyfikacja Warunków Zamówienia – cd.

I

Asystent Postępowania to program, który ma ułatwiać przebrnięcie przez proces udzielania zamówienia w związku z wejściem w życie nowego prawa zamówień publicznych.

Tworząc program, staraliśmy się, aby użytkownicy otrzymywali jak najwięcej istotnych z punktu widzenia prowadzonego postępowania podpowiedzi.

M.in. w ramach tworzonej w systemie Specyfikacji Warunków Zamówienia, w zakresie podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, program po wybraniu przez użytkownika odpowiedniej podstawy do wykluczenia wskazuje, jakiego dokumentu lub oświadczenia (tzw. podmiotowe środki dowodowe) należy wymagać, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Jest to bardzo wygodne dla wszystkich użytkowników narzędzie, dzięki któremu użytkownik nie musi samodzielnie analizować treści rozporządzenia.

II

Czy w ramach nowego prawa zamówień publicznych w Specyfikacji Warunków Zamówienia można przewidzieć obowiązek zamawiającego wezwania wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych?

Na to pytanie odpowiada Asystent Postępowania, proponując jednocześnie użytkownikowi odpowiednią treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz politykę prywatności
Komentarz zostanie opublikowany po zaakceptowaniu przez administratora.