Bezpłatne szkolenie online dla Zamawiających

Poznaj narzędzie do prowadzenia postępowań i przygotowywania dokumentów zamówienia. Skorzystaj z darmowego DEMO na 14 dni! Sprawdź

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia bezpłatnego szkolenia,  które odbyło się online w grudniu 2021 r.

„Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia oraz wybrać rzetelnego i wiarygodnego wykonawcę?”


 

Cel szkolenia

Kontrole zamówień publicznych oraz projektów unijnych to chleb powszedni zamawiających i beneficjentów. Ocena i weryfikacja sposobu udzielania zamówień publicznych (szczególnie tych finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków unijnych) może być natomiast dokonana przez szereg instytucji, takich jak:

 • instytucje zarządzające / instytucje pośredniczące,
 • administracja skarbowa,
 • Urząd Zamówień Publicznych,
 • organy ścigania, takie jak: Centralne Biuro Antykorupcyjne, czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

W najbliższym czasie tych kontroli będzie jeszcze więcej. Po pierwsze kończy się perspektywa finansowa 20214 – 2020, co oznacza większą liczbę kontroli projektów realizowanych i już zakończonych (zarówno w zakresie zasady konkurencyjności, jak i prawa zamówień publicznych). Po drugie od stycznia 2021 roku obowiązuje nowa ustawa prawo zamówień publicznych. Mimo że wszyscy przyzwyczailiśmy się już do nowego prawa zamówień publicznych, to jednak wielu zamawiających (ale także wykonawców) nie ukrywa, że ma problem ze stosowaniem tych przepisów. Sporo kwestii wymaga wyjaśnienia, ukształtowania się linii orzeczniczej Krajowej Izby Odwoławczej, czy spójnych komentarzy. Większą jednak trudnością są „pułapki” związane z przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań w oparciu o nowe przepisy, czy po prostu ich nieznajomość.

W trakcie całodniowego szkolenia online nasi prelegenci (prawnicy Wielkopolskiej Grupy Prawniczej) zwrócą uwagę na najważniejsze problemy związane z prowadzeniem postępowań (w ramach prawa zamówień publicznych, ale także zasady konkurencyjności) oraz postarają się udzielić odpowiedzi na poniższe zagadnienia:

 • jak zatem unikać błędów w toku postępowania?
 • w jaki sposób dokonać wyboru wykonawcę, tak aby nie narazić się na konsekwencje?
 • jak wybrać wykonawcę rzetelnego, wiarygodnego, takiego który daje rękojmię należytego wykonania umowy?
 • jak stosować fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania?
 • jakie pułapki czekają na beneficjentów w toku postępowania w ramach zasady konkurencyjności?
 • co powinien wiedzieć zamawiający?</li

W trakcie spotkania zaprezentujemy Państwu także program Asystent Postępowania.


 

Zapraszamy wszystkie osoby biorące udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia: zamawiających, wykonawców i beneficjentów środków unijnych.

Dlaczego warto?

 • swoją wiedzą dzielić się z Państwem będą prawnicy Wielkopolskiej Grupy Prawniczej – jednej z najbardziej doświadczonych i uznanych kancelarii w obszarze prawa zamówień publicznych oraz wydatkowania środków unijnych
 • w trakcie poszczególnych prezentacji będziemy się z Państwem dzielić naszą wiedzą, którą wynosimy w związku z kontrolą zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności prowadzoną na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (z którym współpracujemy już od 2014 r.), czy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • w trakcie spotkania zaprezentujemy Państwu innowacyjny na rynku zamówień publicznych program Asystent Postępowania
 • pokażemy Państwu, jakie narzędzia informatyczne pomagają uczestnikom rynku zamówień publicznych prawidłowo przeprowadzić postępowanie oraz wybrać rzetelnego wykonawcę

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

Szkolenie odbędzie się na platformie BigBlueButton 14.12.2021 (wtorek) w godzinach 9:00-14:30.

Link do spotkania uczestnicy otrzymają 3 dni przed webinarem oraz przypomnienia 1 dzień i 1 godzinę przed szkoleniem.

PRELEGENCI

Paweł Sendrowski

Radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.

Ewa Walkowiak

Radca prawny, kierownik działu zamówień publicznych i wydatkowania środków unijnych.

Karolina Tempińska

Starszy aplikant radcowski. Lider zespołu ds. unijnych.

Konrad Jaśkowiak

Kierownik działu sprzedaży i marketingu.

Łukasz Strzeżyński

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych.

Maurycy Maślankowski

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych.


 

 • Redakcja

  Redakcja

  Asystent Postępowania