Zmiany w prawie zamówień publicznych w związku z trwającą agresją Rosji w Ukrainie

Poznaj narzędzie do prowadzenia postępowań i przygotowywania dokumentów zamówienia. Skorzystaj z darmowego DEMO na 14 dni! Sprawdź

Reagujemy na każdą zmianę w prawie zamówień publicznych!

oraz związanymi z nią zmianami w prawie zamówień
publicznych, właśnie dodaliśmy do naszej SWZ nową podstawę do wykluczenia z postępowania:

Z postępowania wyklucza się wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

  • Redakcja

    Redakcja

    Asystent Postępowania