Bezpłatna wyszukiwarka postępowań

Asystent Postępowania to kompleksowy program, który dostarcza zamawiającym i wykonawcom wszelkich potrzebnych informacji i narzędzi w prowadzeniu postępowań i udzielaniu zamówień.

Dzięki modułowi „Wyszukiwarka postępowań” wykonawcy mogą wyszukać postępowania przygotowane i opublikowane za pomocą platformy do komunikacji działającej w ramach Asystenta Postępowania, a także opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Wyszukiwarka pozwoli także na wyszukiwanie postępowania, gdzie zastosowano klauzule społeczne.

Unikatową funkcjonalnością wyszukiwarki jest możliwość przygotowania i wysłania bezpośrednio do zamawiającego pytania / wniosku o zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na podstawie automatycznie pozyskanych przez aplikację danych.
Użytkownik może skorzystać z przygotowanego przez nasz zespół „Wniosku o zmianę treści SWZ”. Nasza wyszukiwarka wskazuje użytkownikowi na termin, w którym może wysłać wniosek zgodnie z wymaganiami ustawy prawo zamówień publicznych.

Jakie korzyści daje praca z wyszukiwarką postępowań w ramach Asystenta Postępowania:

  • intuicyjne filtry do wyszukiwania postępowań
  • możliwość wyszukiwania postępowań, gdzie występują klauzule społeczne
  • możliwość wysyłania wniosku o zmianę treści SWZ za pomocą przygotowanego przez nasz zespół formularza
  • określenie terminu, w którym można w danym postępowaniu wysyłać wniosku o zmianę treści SWZ
  • Wyszukiwarka postępowań jest usługą bezpłatną!