Wartość zamówienia

Poznaj narzędzie do prowadzenia postępowań i przygotowywania dokumentów zamówienia. Skorzystaj z darmowego DEMO na 14 dni! Sprawdź

Przewodnik po Asystencie Postępowania
Funkcje programu / Instrukcje dla użytkowników

Wyliczanie wartości zamówienia – Jak to działa w Asystencie Postępowania?

Czy program automatycznie do wartości zamówienia wlicza wartość zamówień uzupełniających / dodatkowych dostaw oraz wartość opcji?

Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami Pzp wartość zamówienia obejmuje wartość zamówień uzupełniających / dodatkowych dostaw oraz wartość opcji. Asystent Postępowania sumuje automatycznie te wartości, a następnie w ramach tak ustalonej wartości zamówienia weryfikuje, w jakim trybie prowadzone będzie postępowanie (tryb podstawowy albo przetarg nieograniczony). W takim sam sposób program ustala wysokość wadium.

 

Sprawdź też artykuł: Prawo opcji, gdzie poruszamy od strony teoretycznej i ustawodawczej kwestię szacowania wartości zamówienia w przypadku prawa opcji.

Sprawdź też