Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części

Przewodnik po Asystencie Postępowania
Funkcje programu / Instrukcje dla użytkowników

Zgodnie z art. 91 ust. 2 Pzp

zamawiający wskazuje w dokumentach zamówienia powody niedokonania podziału zamówienia na części

Zatem (w stosunku do poprzednio obowiązujące ustawy) zmianie uległo miejsce, w którym zamawiający przedstawia uzasadnienie braku podzielenia zamówienia na części. Na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy prawo zamówień publicznych obowiązkiem zamawiającego było podanie powodów niedokonania podziału zamówienia na części w protokole postępowania. Obecnie obowiązek w tym zakresie zamawiający spełni, wskazując powody niedokonania podziału zamówienia na części w dokumentach postępowania, najczęściej w specyfikacji warunków zamówienia.

Asystent Postępowania podpowiada użytkownikom (w kroku „Opis przedmiotu zamówienia”) o tym, że w przypadku braku podziału zamówienia na części zobowiązani są do zawarcia w SWZ uzasadnienia takiej decyzji:

Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części w przygotowywanym postępowaniu – jak to działa w Asystencie Postępowania?

 

Zgodnie z taryfikatorem korekt (dokument pn. „Stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych”) brak uzasadnienia powodu, dla którego zamówienia nie podzielono na części, może skutkować korektą finansową w wysokości 5 % wartości zamówienia.

Program Asystent Postępowania sugeruje (w ramach opisu przedmiotu zamówienia), w przypadku gdy zamówienia nie podzielono na części, w jaki sposób uzasadnić taką decyzję zamawiającego, co pozwala uchronić użytkownika przed ewentualnym zarzutem braku uzasadnienia powodu, dla którego zamówienia nie podzielono na części.

Komentarze

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz politykę prywatności
Komentarz zostanie opublikowany po zaakceptowaniu przez administratora.

Poznaj narzędzie do prowadzenia postępowań i przygotowywania dokumentów zamówienia. Skorzystaj z darmowego DEMO na 14 dni! Sprawdź