Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części

Poznaj narzędzie do prowadzenia postępowań i przygotowywania dokumentów zamówienia. Skorzystaj z darmowego DEMO na 14 dni! Sprawdź

Przewodnik po Asystencie Postępowania
Funkcje programu / Instrukcje dla użytkowników

Zgodnie z art. 91 ust. 2 Pzp

zamawiający wskazuje w dokumentach zamówienia powody niedokonania podziału zamówienia na części

Zatem (w stosunku do poprzednio obowiązujące ustawy) zmianie uległo miejsce, w którym zamawiający przedstawia uzasadnienie braku podzielenia zamówienia na części. Na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy prawo zamówień publicznych obowiązkiem zamawiającego było podanie powodów niedokonania podziału zamówienia na części w protokole postępowania. Obecnie obowiązek w tym zakresie zamawiający spełni, wskazując powody niedokonania podziału zamówienia na części w dokumentach postępowania, najczęściej w specyfikacji warunków zamówienia.

Asystent Postępowania podpowiada użytkownikom (w kroku „Opis przedmiotu zamówienia”) o tym, że w przypadku braku podziału zamówienia na części zobowiązani są do zawarcia w SWZ uzasadnienia takiej decyzji:

Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części w przygotowywanym postępowaniu – jak to działa w Asystencie Postępowania?

 

Zgodnie z taryfikatorem korekt (dokument pn. „Stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych”) brak uzasadnienia powodu, dla którego zamówienia nie podzielono na części, może skutkować korektą finansową w wysokości 5 % wartości zamówienia.

Program Asystent Postępowania sugeruje (w ramach opisu przedmiotu zamówienia), w przypadku gdy zamówienia nie podzielono na części, w jaki sposób uzasadnić taką decyzję zamawiającego, co pozwala uchronić użytkownika przed ewentualnym zarzutem braku uzasadnienia powodu, dla którego zamówienia nie podzielono na części.