Szkolenie online – Jak prawidłowo przygotować ogłoszenie o przetargu lub zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości poniżej 130 000,00 zł netto?

Poznaj narzędzie do przygotowania dokumentacji oraz udzielania zamówień podprogowych. Skorzystaj z bezpłatnego DEMO na 14 dni! Sprawdź

Zapraszamy serdecznie na bezpłatne szkolenie online – 24 stycznia 2024 w godzinach 11:00-12:30

Temat przewodni:

„Jak prawidłowo przygotować ogłoszenie o przetargu lub zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości poniżej 130 000,00 zł netto?”

Dlaczego warto?

W każdej jednostce publicznej w roku budżetowym udziela się kilkaset, a nawet kilka tysięcy zamówień o wartości poniżej 130 000,00 zł netto (tzw. zamówienia regulaminowe lub podprogowe).
W praktyce najczęściej stosowanym trybem udzielania zamówień podprogowych jest zapytanie ofertowe lub ogłoszenie o przetargu. Niestety, przepisy w tym zakresie są niejasne i nie odpowiadają jednoznacznie na pytanie – po pierwsze jaką treść powinno mieć zapytanie ofertowe lub ogłoszenie o przetargu (jakie minimalne elementy), a po drugie w jaki sposób takie postępowanie przeprowadzić (przykładowo – czy można takie postępowanie unieważnić).

Dodatkowo sytuację komplikuje fakt, że w przypadku przetargu cywilnego (który inicjowany jest ogłoszeniem o przetargu) zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego, które powodują określone konsekwencje zarówno dla zamawiającego, jak i wykonawcy.

Przykładowo, jak stanowi art. 70 1 § 3 k.c. ogłoszenie, a także warunki aukcji albo przetargu mogą być zmienione lub odwołane tylko wtedy, gdy zastrzeżono to w ich treści. Czyli jeżeli zamawiający nie wskaże wyraźnie w ogłoszeniu o przetargu, że dopuszcza modyfikację istotnych elementów ogłoszenia, to zgodnie z ww. przepisem nie jest uprawniony do dokonania takiej zmiany.

Takich przepisów wpływających na sytuację uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w kodeksie cywilnym jest dużo więcej.

Podczas szkolenia online z mec. Pawłem Sendrowskim (radcą prawnym, wspólnikiem zarządzającym w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej) dowiesz się, w jaki sposób prawidłowo przygotować ogłoszenie o przetargu lub zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości poniżej 130 000 zł netto oraz poznasz najlepsze praktyki z tym związane.


 

Termin oraz czas trwania:

24 stycznia 2024 (środa), od godziny 11:00 do 12:30


 

Prowadzący:


Paweł Sendrowski – radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej.

Specjalizuje się w zamówieniach publicznych, dyscyplinie finansów publicznych oraz w zakresie prawidłowego wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Z ramienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi kontrolę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej. Autor komentarza do zasady konkurencyjności oraz do zagadnienia zamówień tego samego rodzaju. W kręgu jego zainteresowań są również zamówienia udzielane przez podmioty działające w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Twórca portalu do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego „Asystent Postępowania”.


 

Informacje praktyczne:

Szkolenie odbędzie się na platformie Microsoft Teams 24 stycznia 2024 (środa), od godziny 11:00 do 12:30
Link do spotkania uczestnicy otrzymają 3 dni przed szkoleniem oraz przypomnienia 1 dzień i 1 godzinę przed szkoleniem.
Aby skorzystać z narzędzia wystarczy komputer i przeglądarka z dostępem do Internetu.


 

Zgłoś się:

(udział jest bezpłatny)

  • Redakcja

    Redakcja