Specyfikacja Warunków Zamówienia

Jedną z rzeczy, która wyróżnia Asystenta Postępowania spośród innych programów służących do obsługi zamówień publicznych, jest możliwość tworzenia od podstaw dokumentów zamówienia w ramach nowego prawa zamówień publicznych, m.in. Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Jak działa system?

Program jest tak przygotowany, żeby użytkownik prowadzony był przez wszystkie niezbędne elementy Specyfikacji Warunków Zamówienia. Program podpowiada, w jaki sposób wypełnić Specyfikację Warunków Zamówienia, na jakie elementy zwrócić uwagę, oblicza niezbędne terminy, czy wskazuje na wysokość wymaganego wadium lub zabezpieczenia należytego wykonywania umowy.

Przykładowo, w ramach opisu przedmiotu zamówienia program prowadzi nas przez następujące elementy:

 • informacje podstawowe o przedmiocie zamówienia
 • kody CPV
 • postanowienia dotyczące równoważności
 • żądanie złożenia certyfikatu w celu potwierdzenia zgodności ofertowych produktów z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia
 • żądanie złożenia przedmiotowych środków dowodowych (innych niż certyfikaty)
 • wymagania w zakresie zatrudniania na podstawie stosunku pracy
 • wymagania w zakresie zatrudniania osób szczególnie chronionych
 • wymagania w zakresie możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.
 • wizja lokalna oraz sprawdzenie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego
 • oferty wariantowe
 • dopuszczalność walut obcych
 • zwrot kosztów
 • obowiązek osobistego wykonania

W ramach każdego z tych elementów program proponuje konkretną treść, zgodną z przepisami nowego prawa zamówień publicznych.

Z Asystentem Postępowania stworzenie SWZ jest niezwykle proste.

Zapraszamy do zapoznania się z Asystentem Postępowania!

Do pobrania Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Komentarze

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz politykę prywatności
Komentarz zostanie opublikowany po zaakceptowaniu przez administratora.