Rejestr klauzul niedozwolonych w umowach o zamówienie publiczne

Dostęp do informacji możliwy jest w aplikacji mobilnej, na stronie internetowej lub w postaci raportu wygenerowanego z systemu (w formie PDF). Baza jest aktualizowana każdego dnia.

Przygotuj prawidłową umowę o udzielenie zamówienia z rejestrem klauzul niedozwolonych Asystenta Postępowania!

Aplikacja regularnie zbiera np. wyroki sądów, czy wyroki Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące klauzul abuzywnych.

Czym są klauzule abuzywne?

Jedną z istotniejszych zmian, w zakresie realizacji zamówień publicznych, wprowadzonych na gruncie nowego prawa zamówień publicznych, odgrywają tzw. klauzule niedozwolone (abuzywne). Klauzule abuzywne w umowach (również zawieranych w ramach zamówień publicznych) to postanowienia umowne kształtujące obowiązki wykonawcy w sposób rażąco nieproporcjonalny do rodzaju zamówienia oraz ryzyk związanych z jego realizacją i z tego tytułu niedopuszczalne.

Zgodnie z art. 433 p.z.p., projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać:

 • odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia; naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem;
 • odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający;
 • możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

Dzięki rejestrowi klauzul niedozwolonych użytkownicy otrzymają informacje o tym, jakiego rodzaju postanowienia mogą zostać uznane za niedozwolone, jakich postanowień unikać, jakie elementy umowy mogą stwarzać zagrożenie dla zamawiającego.

Najczęściej zadawane pytania

 • Nasi prawnicy w oparciu o bieżące orzecznictwo, swoją wiedzę i doświadczenie oraz obowiązujące przepisy tworzą kategorie tzw. klauzul niedozwolonych
 • przykładowe kategorie klauzul wyglądają następująco:

  Lista klauzul

  Lista klauzul abuzywnych w zamówieniach publicznych

  Lista orzeczeń

 • codziennie system weryfikuje kilkanaście tysięcy orzeczeń sądowych w serwisie SAOS (System Analizy Orzeczeń Sądowych) w poszukiwaniu wyroków pasujących do wybranych przez nasz zespół słów kluczowych, klauzul oraz kategorii klauzul
 • system automatycznie łączy wyszukane orzeczenia z odpowiednią kategorią, czy klauzulą niedozwoloną

 • w rejestrze klauzul możecie Państwo sprawdzić, czy przygotowywana umowa jest zgodna z obowiązującymi przepisami, czy nie zawiera niedozwolonych postanowień
 • jeżeli macie Państwo zawierać umowę, dzięki rejestrowi można ustalić, czy proponowane przez kontrahenta postanowienia nie są klauzulami abuzywnymi
 • to uaktualniane każdego dnia źródło wiedzy dla zamawiających i wykonawców
Jak wygląda widok szczegółów klauzul? Jak wygląda widok szczegółów klauzul?
Szczegóły orzeczenia dotyczącego klauzul abuzywnych w ZP Szczegóły orzeczenia dotyczącego klauzul abuzywnych w ZP

Odbierz bezpłatną konsultację

  Jeżeli masz pytania, chciałbyś zapoznać się z narzędziem lub odbyć indywidualną konsultację, zostaw swoje dane!

  Nasz specjalista ds produktu skontaktuje się z Tobą, aby umówić spotkanie online.

  * w newsletterze wyłącznie rzetelne informacje związane z Pzp
  * Możliwość usunięcia subskrypcji w dowolnym momencie