Jak wygląda baza wykonawców w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia?

Aby zobaczyć, jak wygląda Baza wykonawców, utwórz darmowe konto. Po dokonaniu płatności od razu uzyskasz dostęp do informacji o wykonawcach.

Jak wygląda raport?

Sprawdź, jak wygląda przykładowy raport wygenerowany z systemu:

Jakie informacje uwzględnilismy w raporcie?

 • W raporcie znajdziesz dokumenty źródłowe dot. naruszeń, wskazane przez podmioty udzielające zamówienia publiczne
 • Otrzymasz informacje o ilości zgłoszonych nieprawidłowości w realizacji zamówienia w zakresach:
  • Naliczenie kar umownych
  • Rozwiązanie umowy
  • Wytoczenie powództwa w związku z realizacją umowy
  • Wprowadzenie zamawiającego w błąd
 • Jakie były przyczyny naliczenia kar umownych (jeżeli wystąpiły)
 • Jaka była wartość kary umownej
 • Jakie były przyczyny wykluczenia z postępowania (jeżeli wykluczono wykonawcę)
 • Czy rozwiązano umowę i kiedy (jeżeli rozwiązano umowę)
 • Jakie były przyczyny rozwiązania umowy
 • Nota prawna
 • Dane o działalności kontrahenta, dacie sporządzenia raportu oraz inne informacje związane z ilością rekordów w bazie

Inne przykładowe raporty:
Screeny przykładowych raportów:zarejestruj konto