Platforma do prowadzenia postępowań w ramach Asystenta Postępowania

Dla naszych klientów w ramach Asystenta Postępowania udostępniamy również w pełni dostosowaną do wymogów elektronizacji (umożliwia złożenie oferty oraz pełną komunikację wykonawcy z zamawiającym) platformę zakupową.

Jest to inteligentne narzędzie, umożliwiające m.in. elektroniczny obieg dokumentów w ramach zamówień publicznych oraz prowadzenie odpowiedniego cyfrowego archiwum zamówień.

Za pomocą platformy zakupowej działającej w ramach Asystenta Postępowania użytkownik w intuicyjny i bezpieczny sposób może prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia od momentu publikacji ogłoszenia do wyboru oferty dla postępowań w ramach PZP (powyżej i poniżej progów) oraz postępowań poniżej 130 tys. zł. netto (tzw. „regulaminowych”).

Asystent Postępowania – to narzędzia, które kompleksowo prowadzą przez cały proces postępowania – od jego przygotowania, aż do wyboru wykonawcy zgodnie z wymogami p.z.p. przy zachowaniu pełnej kontroli nad przygotowaniem i przebiegiem postępowania.

Więcej informacji na stronie:

www.postepowania.pl/o-programie

  • Redakcja

    Redakcja

    Asystent Postępowania