Plan postępowań o udzielenie zamówień

Przewodnik po Asystencie Postępowania
Funkcje programu / Instrukcje dla użytkowników

Plan postępowań o udzielenie zamówień  – Jak to działa w Asystencie Postępowania?

Zgodnie z art. 23 p.z.p. zamawiający publiczni zobowiązani są (nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ) do sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym.

Plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera w szczególności informacje dotyczące:

  • przedmiotu zamówienia
  • rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi
  • przewidywanego trybu albo procedury udzielenia zamówienia
  • orientacyjnej wartości zamówienia
  • przewidywanego terminu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

Plan należy aktualizować.

Asystent Postępowania zawiera funkcjonalność umożliwiającą przygotowanie, jak również aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień w prosty i przystępny sposób.

Zachęcamy do skorzystania z naszego narzędzia.

Sprawdź też

Poznaj narzędzie do prowadzenia postępowań i przygotowywania dokumentów zamówienia. Skorzystaj z darmowego DEMO na 14 dni! Sprawdź