Plan postępowań o udzielenie zamówień

Przewodnik po Asystencie Postępowania
Funkcje programu / Instrukcje dla użytkowników

Plan postępowań o udzielenie zamówień  – Jak to działa w Asystencie Postępowania?

Zgodnie z art. 23 p.z.p. zamawiający publiczni zobowiązani są (nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ) do sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym.

Plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera w szczególności informacje dotyczące:

  • przedmiotu zamówienia
  • rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi
  • przewidywanego trybu albo procedury udzielenia zamówienia
  • orientacyjnej wartości zamówienia
  • przewidywanego terminu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

Plan należy aktualizować.

Asystent Postępowania zawiera funkcjonalność umożliwiającą przygotowanie, jak również aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień w prosty i przystępny sposób.

Zachęcamy do skorzystania z naszego narzędzia.


Chcesz mieć pewność, że tworzysz poprawne dokumenty zamówienia (zgodne z nową ustawą o Pzp)?

Skorzystaj z programu do przygotowywania i prowadzenia postępowań za darmo. Dostęp otrzymasz na 30 dni, lub na czas przeprowadzenia jednego postępowania!

Sprawdź też

Komentarze

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz politykę prywatności
Komentarz zostanie opublikowany po zaakceptowaniu przez administratora.