Opis przedmiotu zamówienia

Poznaj narzędzie do prowadzenia postępowań i przygotowywania dokumentów zamówienia. Skorzystaj z darmowego DEMO na 14 dni! Sprawdź

Przewodnik po Asystencie Postępowania
Funkcje programu / Instrukcje dla użytkowników

Jak wygląda praca nad opisem przedmiotu zamówienia w Asystencie Postępowania?

  • program pokazuje nam, jakie elementy składają się na opis przedmiotu zamówienia
  • w ramach poszczególnych elementów program zadaje użytkownikowi pytania, co pozwala prowadzić użytkownika przez proces przygotowywania Specyfikacji Warunków Zamówienia zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych
  • jedno z pytań dotyczy ewentualnego złożenia przez wykonawcę certyfikatów w celu potwierdzenia zgodności ofertowych produktów z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia
  • po zaznaczeniu przez użytkownika, że zamawiający żąda określonego certyfikatu, pojawia się kolejne pytanie dotyczące tego, czy zamawiający przewiduje wezwanie wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych
  • odpowiadając na pytania, po prawej stronie ekranu pojawia się podgląd treści, która znajdzie się w Specyfikacji Warunków Zamówienia

 

Sprawdź też