Nagranie szkolenia

Szanowni Państwo, dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera.

Poniżej znajdziecie nagranie do szkolenia, które odbyło się 24 października 2023r.

 „Przesyłanie ogłoszeń o zamówieniach do publikacji na TED za pośrednictwem platformy eNotices2

Zagadnienia:

  • Omówienie unijnej regulacji związanej z eNotices2;
  • Narzędzie to testowania eNotices2;
  • Sposób logowania do eNotices2;
  • Ustawienia konta eNotices2;
  • Opracowanie ogłoszenia o zamówieniu w eNotices2;
  • Opracowanie zmiany ogłoszenia o zamówieniu w eNotices2;
  • Opracowanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia opublikowanego, w sytuacji, kiedy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w eNotices, a ogłoszenie o zmianie ogłoszenia należy opublikować w eNotices2.

 

Termin oraz czas trwania

24.10.2023, od godziny 11.00 do 12.00


 

Prowadzący:


Łukasz Strzeżyński

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Prawa i Administracji. Ukończył również podyplomowe studia na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w zakresie zamówień publicznych. Zagadnieniem zamówień publicznych od strony praktycznej zajmuje się już od ponad 4 lat z punktu widzenia tak zamawiających, jak i wykonawców. W kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza zajmuje się zarówno prowadzeniem na rzecz klientów kancelarii postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak również doradztwem w tym zakresie. Współuczestniczy w obsłudze Ministerstwa Rozwoju z zakresu prawa zamówień publicznych.