Kreator umów

Przewodnik po Asystencie Postępowania
Funkcje programu / Instrukcje dla użytkowników

Kreator umów – Jak to działa w Asystencie Postępowania?

Moduł do tworzenia projektu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego to nowość zawarta w programie Asystent Postępowania. System podpowiadać będzie, jakie elementy wynikające z p.z.p. muszą znaleźć się w projektach umów o udzielenie zamówienia, np.:

  • dotyczące podwykonawców
  • RODO
  • zabezpieczenia należytego wynikania umowy
  • program będzie zawierał przykłady możliwego zastosowania kar umownych oraz
  • program będzie zawierał przykłady niedozwolonych postanowień umownych

dzięki czemu użytkownik otrzyma gotową umowę, posługując się modułami zawartymi w programie.

Sprawdź też