Webinar: Jaki wpływ na zamówienia publiczne ma polityka w zakresie GOZ oraz zrównoważonego rozwoju? / Nowoczesne narzędzia do zamówień publicznych

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne webinarium

„Jaki wpływ na zamówienia publiczne ma polityka w zakresie GOZ oraz zrównoważonego rozwoju? / Nowoczesne narzędzia do zamówień publicznych”

Webinar odbędzie się w czwartek, 27 czerwca 2024 r.

 

Dlaczego warto?

Wymogi związane z GOZ czy polityką zrównoważonego rozwoju to już nie tylko hasła i szumne zapowiedzi, ale rzeczywistość dotykająca jednostki publiczne oraz przedsiębiorców. Niewątpliwie ta tematyka wpływa też na przebieg postępowań o udzielenie zamówienia, w szczególności tych które są finansowane ze środków UE. Obecnie Komisja Europejska traktuje GOZ i zrównoważony rozwój jako jeden ze swoich priorytetów, co w sposób oczywisty wpływa także na sytuację beneficjentów środków unijnych.

Pamiętajmy też, że zrównoważony rozwój to jeden z priorytetów Polityki zakupowej państwa.

Czym zatem jest GOZ czy zrównoważony rozwój oraz w jaki sposób wpływa na rynek zamówień publicznych?

 

W trakcie webinarium omówimy takie zagadnienia jak:

  • Polityka zakupowa państwa
  • czym jest GOZ oraz zrównoważony rozwój?
  • jak włącza się aspekty dotyczące zrównoważonego rozwoju do zamówień publicznych na świecie?
  • czym jest Agenda 2030?
  • przykłady kryteriów oceny ofert odnoszących się do GOZ, aspektów środowiskowych, czy zrównoważonego rozwoju
  • czy niespełnienie wymagań odnoszących się do GOZ, aspektów środowiskowych czy zrównoważonego rozwoju może wpłynąć na odrzucenie oferty?

Jednocześnie w trakcie spotkania zaprezentowany zostanie program Asystent Postępowania – jedyny taki w Polsce program, który zbiera informacje o rynku zamówień publicznych oraz stanowi odpowiedź na cyfryzację i digitalizację procesu udzielania zamówień.


 

Termin oraz czas trwania

27.06.2024 (czwartek), od godziny 11:00 do 11:40


 

O prowadzącym:

Paweł Sendrowski,

Radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.

Specjalizuje się w zamówieniach publicznych, dyscyplinie finansów publicznych oraz w zakresie prawidłowego wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Z ramienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi kontrolę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej. Jest autorem komentarza do zasady konkurencyjności oraz do zagadnienia zamówień tego samego rodzaju (w kręgu zainteresowań są również zamówienia udzielane przez podmioty działające w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych). Prowadzi m.in. szkolenia dla Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Wolters Kluwer Polska.

Przewodniczący Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego przy Słubicko – Kostrzyńskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Twórcą programu do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego „Asystent Postępowania”.


 

Informacje praktyczne

Szkolenie odbędzie się na platformie Microsoft Teams 27 czerwca 2024 roku (czwartek), od godziny 11:00 do 11:40.

Link do spotkania uczestnicy otrzymają 3 dni przed szkoleniem oraz przypomnienia 1 dzień i 1 godzinę przed szkoleniem

Zgłoś się:


Jeżeli z jakiegoś powodu nie wyświetla się Tobie formularz (zablokowane javascript, firewall itp), napisz na biuro@postepowania.pl – podaj adres e-mail, imię i nazwisko!

  • Redakcja

    Redakcja