Jak sprawdzić przeszłość kontrwykonawcy? Darmowy ebook

Darmowy poradnik

Jak sprawdzić przeszłość kontrwykonawcy?

Jak sprawdzić, czy wykonawca biorący udział w przetargu jest rzetelny?

9 stron praktycznych porad
Przepisy
Narzędzia

Fragment poradnika

Są już dostępne na rynku narzędzia, za pomocą których można uzyskać informacje dotyczące przeszłości wykonawców biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

Jednym z takich narzędzi jest Ogólnopolska baza wykonawców, w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia, która powstała w ramach programu Asystent Postępowania./

Baza zawiera informacje dotyczące wykonawców:

 • którzy w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia otrzymali kary umowne,
 • z którymi rozwiązano umowę,
 • których pozwano,
 • którzy zostali wykluczeni z postępowania w związku z wprowadzeniem zamawiającego w błąd.

Osoba korzystająca z bazy otrzymuje raport zawierający informacje o wszystkich stwierdzonych przypadkach ewentualnych naruszeń weryfikowanego wykonawcy. Baza jest uaktualniana każdego dnia.

 • wysłaliśmy ponad 11.000 wniosków o udostępnienie informacji publicznej
 • odnotowaliśmy informacje o ewentualnych nieprawidłowościach w stosunku do prawie 1500 wykonawców;
 • spośród nich w ponad 1000 przypadkach zamawiający naliczyli kary umowne.

  Aby otrzymać darmowy poradnik, zapisz się do naszego newslettera.
  (W newsletterze znajdziesz wyłącznie rzetelne informacje związane z Pzp. Możesz wypisać się z niego w dowolnym momencie.)

  Autorem publikacji jest Paweł Sendrowski
  Radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.

  Specjalizuje się w kilku powiązanych ze sobą dziedzinach prawa: zamówieniach publicznych, dyscyplinie finansów publicznych oraz w zakresie prawidłowego wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zamówieniami publicznymi zawodowo zajmuje się od 2006 roku.

  Jest twórcą Bazy wykonawców w stosunku do których mogą powstać podstawy do wykluczenia.

  • Redakcja

   Redakcja

  Artykuły o podobnej tematyce

  Poznaj narzędzie "Baza wykonawców, w stosunku do których mogą wystąpić podstawy wykluczenia" sprawdź