Jak rozwiązaliśmy kwestię opcji w Asystencie Postępowania?

Poznaj narzędzie do prowadzenia postępowań i przygotowywania dokumentów zamówienia. Skorzystaj z darmowego DEMO na 14 dni! Sprawdź

Jak rozwiązaliśmy kwestię opcji w Asystencie Postępowania?

Instytucja prawa opcji została przewidziana jako narzędzie umożliwiające zamawiającym elastyczną
zmianę umowy o udzielenie zamówienia, poprzez jednostronne zwiększenie zakresu zamówienia.
Jak stanowi art. 31 ust. 2 Pzp, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy
zakres tego zamówienia z uwzględnieniem opcji oraz wznowień.

Zatem nie ulega wątpliwości, że szacując wartość zamówienia, obowiązkiem zamawiającego jest
uwzględnienie wartości wynikającej z prawa opcji, na takich samych zasadach jak wartości zamówień
uzupełniających lub dostaw dodatkowych.

Przygotowując postępowanie z Asystentem Postępowania, program przy czynności szacowania
wartości zamówienia podpowiada użytkownikowi o obowiązku uwzględnienia opcji:

Z kolei na etapie tworzenia SWZ program po pierwsze przypomina o prawie opcji (jeżeli przy szacowaniu użytkownik uwzględnił opcję) oraz o jej wysokości, a po drugie podpowiada, jak
prawidłowo opisać opcję w SWZ:

Oczywistym jest, że od ustalonej wartości zamówienia zależy to, w jakiej procedurze prowadzone będzie postępowanie (krajowej lub unijnej). Ale od tej wartości zależy także wysokość wadium w postępowaniu. I tu pojawia się pytanie, jakie wartości należy przyjąć do ustalenia wysokości wadium?

Na to pytanie odpowiada Asystent Postępowania, który za użytkownika ustala wysokość wadium:

 

 

 

  • Redakcja

    Redakcja

    Asystent Postępowania