Jak rozwiązaliśmy kwestię opcji w Asystencie Postępowania?

Jak rozwiązaliśmy kwestię opcji w Asystencie Postępowania?

Instytucja prawa opcji została przewidziana jako narzędzie umożliwiające zamawiającym elastyczną
zmianę umowy o udzielenie zamówienia, poprzez jednostronne zwiększenie zakresu zamówienia.
Jak stanowi art. 31 ust. 2 Pzp, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy
zakres tego zamówienia z uwzględnieniem opcji oraz wznowień.

Zatem nie ulega wątpliwości, że szacując wartość zamówienia, obowiązkiem zamawiającego jest
uwzględnienie wartości wynikającej z prawa opcji, na takich samych zasadach jak wartości zamówień
uzupełniających lub dostaw dodatkowych.

Przygotowując postępowanie z Asystentem Postępowania, program przy czynności szacowania
wartości zamówienia podpowiada użytkownikowi o obowiązku uwzględnienia opcji:

Z kolei na etapie tworzenia SWZ program po pierwsze przypomina o prawie opcji (jeżeli przy szacowaniu użytkownik uwzględnił opcję) oraz o jej wysokości, a po drugie podpowiada, jak
prawidłowo opisać opcję w SWZ:

Oczywistym jest, że od ustalonej wartości zamówienia zależy to, w jakiej procedurze prowadzone będzie postępowanie (krajowej lub unijnej). Ale od tej wartości zależy także wysokość wadium w postępowaniu. I tu pojawia się pytanie, jakie wartości należy przyjąć do ustalenia wysokości wadium?

Na to pytanie odpowiada Asystent Postępowania, który za użytkownika ustala wysokość wadium:

 

 

 


Chcesz mieć pewność, że tworzysz poprawne dokumenty zamówienia?

Skorzystaj za darmo z programu do przygotowywania i prowadzenia postępowań Asystenta Postępowania.

Sprawdź, dlaczego nasz program jest "tak" wyjątkowy!

Dzięki Asystentowi Postępowania spać spokojnie mogą nie tylko pracownicy z działów zamówień, ale i ich przełożeni.

  • To nie jest tylko edytor do tworzenia dokumentów! (choć pozwala wygenerować wszystkie dokumenty)
  • To napisana przez profesjonalistów inteligentna aplikacja, która poprowadzi cię za rękę przez cały proces prowadzenia postępowania
  • Zabezpieczy cię przed ryzykiem popełnienia błędu
  • Poinformuje o ewentualnych lukach w dokumentacji, policzy kwoty, przypomni o załącznikach i terminach
  • Została przygotowana przez prawników kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza
  • Nie da się jej porównać z żadnym programem dostępnym na rynku
  • Redakcja

    Redakcja

Komentarze

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz politykę prywatności
Komentarz zostanie opublikowany po zaakceptowaniu przez administratora.