Dokumenty źródłowe dotyczące naruszeń widoczne w Bazie Wykonawców

W bazie wykonawców w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia, automatycznie widoczne są dokumenty źródłowe dot. naruszeń wskazane  przez podmioty udzielające zamówienia publiczne.

Poniżej udostępniamy przykładowe screeny z raportu dotyczącego wybranego wykonawcy:

  • Redakcja

    Redakcja

    Asystent Postępowania

Artykuły o podobnej tematyce

Poznaj narzędzie "Baza wykonawców, w stosunku do których mogą wystąpić podstawy wykluczenia Sprawdź