Bezpłatny webinar – Negocjacje z wykonawcą w ramach postępowań o wartości poniżej 130 tys. zł netto oraz w ramach zasady konkurencyjności

Moduł „Postępowania regulaminowe” w Asystencie Postępowania – przygotuj kompletną dokumentację w bezpieczny i intuicyjny sposób! Sprawdź

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne webinarium

„Negocjacje z wykonawcą w ramach postępowań o wartości poniżej 130.000,00 zł netto oraz w ramach zasady konkurencyjności”

Webinar odbędzie się 22 maja 2024 roku

 

Dlaczego warto?

Wielu zamawiających czy beneficjentów środków unijnych zastanawia się, czy mogą prowadzić negocjacje z wykonawcami w toku postępowania. A jeżeli tak, to na jakich zasadach. Czy w ogóle są jakieś wytyczne w tym zakresie? Każde postępowanie o udzielenie zamówienia finansowanego ze środków publicznych ma pewne ograniczenia, ale z drugiej strony prowadzenie negocjacji jest normalną praktyką gospodarczą.
Jak zatem podejść do tego zagadnienia, tak żeby z jednej strony zadbać o środki publiczne, a z drugiej strony ma pewien margines elastyczności zamawiającym? Te wszystkie zagadnienia i pytania będziemy analizowały w trakcie naszego najbliższego webinarium.

 

W trakcie webinarium omówimy takie zagadnienia jak:

  • podstawowe zasady udzielania zamówień regulaminowych (o wartości poniżej 130.000,00 zł netto) oraz udzielania zamówień w ramach zasady konkurencyjności;
  • możliwość prowadzenia negocjacji z wykonawcami;
  • jak przygotować regulamin udzielania zamówień regulaminowych oraz jak przygotować zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności, żeby wprowadzić elastyczne rozwiązania związane z wyborem wykonawcy;
  • stosowanie przepisów kodeksu cywilnego w zakresie negocjacji z wykonawcą;
  • jak nie dopuścić się nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień podprogowych finansowanych ze środków UE w związku z wyborem wykonawcy.

 

Jednocześnie w trakcie spotkania zaprezentowany zostanie moduł programu Asystent Postępowania do przygotowania kompletnej dokumentacji oraz przeprowadzenia postępowań podprogowych! 


 

Termin oraz czas trwania

22.05.2024 (środa), od godziny 10:00 do 11:00


 

O prowadzących:

Paweł Sendrowski,

Radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.

Specjalizuje się w zamówieniach publicznych, dyscyplinie finansów publicznych oraz w zakresie prawidłowego wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Z ramienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi kontrolę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej. Autor komentarza do zasady konkurencyjności oraz do zagadnienia zamówień tego samego rodzaju. Przewodniczący Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego przy Słubicko – Kostrzyńskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Twórca programu do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego „Asystent Postępowania”.

Łukasz Strzeżyński,

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Prawa i Administracji. Ukończył również podyplomowe studia na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w zakresie zamówień publicznych. Zagadnieniem zamówień publicznych od strony praktycznej zajmuje się już od ponad 6 lat z punktu widzenia tak zamawiających, jak i wykonawców. W kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza zajmuje się zarówno prowadzeniem na rzecz klientów kancelarii postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak również doradztwem w tym zakresie. Współuczestniczy w obsłudze Ministerstwa Rozwoju z zakresu prawa zamówień publicznych.

Współtwórca programu do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego „Asystent Postępowania”.


 

Informacje praktyczne

Szkolenie odbędzie się na platformie Microsoft Teams 22 maja 2024 roku (środa), od godziny 10:00 do 11:00.

Link do spotkania uczestnicy otrzymają 3 dni przed szkoleniem oraz przypomnienia 1 dzień i 1 godzinę przed szkoleniem

Zgłoś się:


Jeżeli z jakiegoś powodu nie wyświetla się Tobie formularz (zablokowane javascript, firewall itp), napisz na biuro@postepowania.pl – podaj adres e-mail, imię i nazwisko!

  • Redakcja

    Redakcja