Bezpłatny webinar: Najpoważniejsze przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania

Poznaj narzędzie "Baza wykonawców, w stosunku do których mogą wystąpić podstawy wykluczenia" sprawdź

Zapraszamy serdecznie na bezpłatny webinar – 22.12.2022 r. o godz. 10:30

Temat przewodni:

Najpoważniejsze przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania
Problematyka i kluczowe wskazówki według nowego Pzp


Program:

Blok 1. Przesłanki wykluczenia z postępowania – charakterystyka przesłanek wykluczeń wg. nowej ustawy Pzp:

– jakie są wymagania w przepisach ustawy Pzp dotyczące stosowania przesłanek wykluczeń ?
– jakie z przesłanek wykluczeń fakultatywnych z punktu widzenia zamawiającego są istotne dla wyboru rzetelnego wykonawcy?

Blok 2. Najczęściej wykorzystywane przesłanki fakultatywne dotyczące rzetelności wykonawcy i konsekwencje ich zastosowania:

– jak ocenić sytuację poważnego naruszenia obowiązków zawodowych wykonawcy w kontekście wykluczenia z postępowania ?
– jak ocenić sytuację w której wykonawca nieprawidłowo realizował umowę o zamówienie publiczne?
– czy naliczenie kar umownych wykonawcy będzie podstawą do jego wykluczenia w kolejnym postępowaniu ?

Blok 3. Weryfikacja wykonawców w zakresie przesłanek wykluczeń z wykorzystaniem narzędzia „Asystent postepowania”:

– Jak w sposób prosty i prawidłowy weryfikować wykonawców w zakresie przesłanek wykluczenia związanych z naruszeniem obowiązków zawodowych wykonawcy lub też nienależytym wykonaniem umowy?


Dla kogo?

Zapraszamy zamawiających.


Prowadzący:

Andrzej Łukaszewicz.

Zajmuje się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. Wielokrotnie reprezentował przed składami orzekającym KIO. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca i promotor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zakresu zamówień publicznych skierowane do zamawiających jak i wykonawców.


Informacje praktyczne i zapisy:

Więcej informacji

 • Andrzej Łukaszewicz

  Andrzej Łukaszewicz

  Od 1989 r. zajmuje się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych zamawiających .

  Posiada także bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów wykonawców, w tym reprezentację przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Współpracował z Wolters Kluwer Polska SA, aktualnie współpracuje z wydawnictwem Wiedza i Praktyka oraz specjalistycznym dwumiesięcznikiem „Zamawiający”.

  Wykładowca studiów podyplomowych: Politechniki Poznańskiej ( Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno – Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ( Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych), Wykładowca i promotor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy (Zamówienia publiczne), a także wykładowca na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne).

  Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane, zarówno do przedstawicieli zamawiających, jak i wykonawców. Obecnie doktorant Politechniki Poznańskiej, Wydziału Inżynierii Zarządzania – specjalizacja zamówienia publiczne. Informacje dodatkowe na stronie: www.zprzetargi.pl. Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oddział Poznań.