Bezpłatne webinarium: Jak wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia nierzetelnego wykonawcę?

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne webinarium

„Jak wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia nierzetelnego wykonawcę?

w środę, 17 czerwca między 11:00  i 11:40

 

Dlaczego warto?

Realizacja zamówień publicznych przez wykonawców nierzetelnych lub naruszających swoje obowiązki zawodowe z pewnością jest zjawiskiem niepożądanym, które powinno być przez wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych eliminowane.
W praktyce jednak, w toku dość dynamicznego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zazwyczaj brak jest czasu na dogłębną i wnikliwą analizę ofert, a tym bardziej na gromadzenie dowodów nierzetelności wykonawców.
Warto także dokładnie wiedzieć, kiedy tak naprawdę możemy mówić o nierzetelnym wykonawcy, jakie są podstawy prawne wykluczenia oraz jakie w tym zakresie stanowisko ma doktryna i orzecznictwo.

 

W trakcie webinarium omówimy m.in. takie zagadnienia jak:

  • gdzie szukać informacji o nierzetelności wykonawców (na przykładzie bazy wykonawców Asystenta Postępowania);
  • czy naliczenie kary umownej lub rozwiązanie umowy z wykonawcą może być podstawą do wykluczenia z postępowania;
  • co oznacza „naruszenie obowiązków zawodowych”;
  • co oznacza „reguła proporcjonalności” w zamówieniach publicznych;
  • czy naruszenia w zakresie przepisów BHP mogą stanowić podstawę wykluczenia;
  • czy nieprawidłowości w zakresie realizacji projektów unijnych mogą stanowić podstawę do wykluczenia.

 

Termin oraz czas trwania

17.07.2024 (środa), od godziny 11:00 do 11:40.


 

O prowadzących:

Paweł Sendrowski,

Radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.

Specjalizuje się w zamówieniach publicznych, dyscyplinie finansów publicznych oraz w zakresie prawidłowego wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Z ramienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi kontrolę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej. Jest autorem komentarza do zasady konkurencyjności oraz do zagadnienia zamówień tego samego rodzaju (w kręgu zainteresowań są również zamówienia udzielane przez podmioty działające w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych). Prowadzi m.in. szkolenia dla Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Wolters Kluwer Polska.

Przewodniczący Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego przy Słubicko – Kostrzyńskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Twórcą programu do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego „Asystent Postępowania”.

 

Nikita Mitar

Doradca ds. produktu „Asystent Postępowania”.

Od 2021 roku zajmuje się rozwojem projektu „Asystent Postępowania” (programu informatycznego przeznaczonego do przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych).
Jest odpowiedzialny m.in za sprzedaż i pracę z klientami w zakresie korzystania z programu oraz za kontakt z jednostkami budżetowymi w zakresie udostępniania informacji publicznej.


 

Informacje praktyczne

Szkolenie odbędzie się na platformie Microsoft Teams 17 lipca 2024 roku (środa), od godziny 11:00 do 11:40.
Link do spotkania uczestnicy otrzymają 3 dni przed szkoleniem oraz przypomnienia 1 dzień i 1 godzinę przed szkoleniem.

Zgłoś się:


Jeżeli z jakiegoś powodu nie wyświetla się Tobie formularz (zablokowane javascript, firewall itp), napisz na biuro@postepowania.pl – podaj adres e-mail, imię i nazwisko!

  • Redakcja

    Redakcja