Baza i wyszukiwarka wykonawców, którzy w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia otrzymali kary umowne, z którymi rozwiązano umowę, odstąpiono od umowy, których pozwano

Przewodnik po Asystencie Postępowania
Funkcje programu / Instrukcje dla użytkowników

Zamawiający zobowiązani są do weryfikacji rzetelności wybieranych w przetargach publicznych wykonawców. Służyć ma to zarówno interesowi publicznemu (wydatkowaniu środków publicznych w sposób racjonalny, celowy i terminowy), jak i zapewnieniu wszystkim podmiotom równych szans i możliwości realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych (realizując naczelną zasadę wspólnotową – uczciwej konkurencji). Zamawiający mają jednak bardzo ograniczone możliwości weryfikacji z uwagi na brak bazy wykonawców, którzy nienależycie realizują zamówienia publiczne w Polsce. Nie istnieje obecnie, dostępna jeszcze kilka lat temu baza wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie (prowadzona przez Urząd Zamówień Publicznych). Często informacje o nierzetelnym wykonaniu zamówienia przez danego wykonawcę zamawiający uzyskują od innych wykonawców ubiegających się o dane zamówienie.

Planowana do uruchomienia usługa oparta będzie na bazie wykonawców (stworzonej przez zespół Asystenta Postępowania), którzy w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia otrzymali kary umowne, z którymi rozwiązano umowę, odstąpiono od umowy, których pozwano i umożliwiająca wyszukiwanie ich w bazie. Skierowana będzie do podmiotów, które ubiegają się o zamówienia publiczne.

Na podstawie tych danych rejestr będzie na bieżąco aktualizowany. Użytkownik będzie miał możliwość zweryfikowania poszczególnych wykonawców i historii nieprawidłowości związanych z wykonaniem przez nich zamówień publicznych.


Chcesz mieć pewność, że tworzysz poprawne dokumenty zamówienia?

Skorzystaj za darmo z programu do przygotowywania i prowadzenia postępowań Asystenta Postępowania.

Sprawdź, dlaczego nasz program jest "tak" wyjątkowy!

Dzięki Asystentowi Postępowania spać spokojnie mogą nie tylko pracownicy z działów zamówień, ale i ich przełożeni.

  • To nie jest tylko edytor do tworzenia dokumentów! (choć pozwala wygenerować wszystkie dokumenty)
  • To napisana przez profesjonalistów inteligentna aplikacja, która poprowadzi cię za rękę przez cały proces prowadzenia postępowania
  • Zabezpieczy cię przed ryzykiem popełnienia błędu
  • Poinformuje o ewentualnych lukach w dokumentacji, policzy kwoty, przypomni o załącznikach i terminach
  • Została przygotowana przez prawników kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza
  • Nie da się jej porównać z żadnym programem dostępnym na rynku

Sprawdź też