Elektroniczne otwarcie ofert

Filtruj:

  • Elektroniczne otwarcie ofert

    Łukasz Funka | 26 marca 2021
    Wraz z nową ustawą z 2019 roku, to co wcześniej było znane tylko wąskiej grupie zamawiających, a więc postępowanie prowadzone w całości elektronicznie oraz elektroniczne otwarcie ofert...

Autorzy:

  • Paweł Sendrowski

    Paweł Sendrowski

    Radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.
    Specjalizuje się w kilku powiązanych ze sobą dziedzinach prawa: zamówieniach publicznych, dyscyplinie finansów publicznych oraz w zakresie prawidłowego wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zamówieniami publicznymi zawodowo zajmuje się od 2006 roku. Autor komentarzy „Zamówienia tego samego rodzaju. Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia” oraz „Procedury wydatkowania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020”.Komentuje zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi m.in. dla dziennika „Rzeczpospolita”, czy Wolters Kluwer Polska S.A.
    Od 2014 roku wraz ze wspólnikiem Bartoszem Kozłowskim prowadzi z ramienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej kontrolę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej.
    Członek międzynarodowej organizacji skupiającej osoby zajmujące się tematyką zamówień publicznych: Procurement Lawyers’ Association („PLAA”). Prowadzi również szkolenia dotyczące prawa zamówień publicznych, udzielania zamówień podprogowych oraz zasady konkurencyjności, m.in. dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, czy Wolters Kluwer Polska S.A.. Współautor bloga poświęconego tematyce prawa zamówień publicznych oraz tematyce wydatkowania środków unijnych.
  • Bartosz Kozłowski

    Bartosz Kozłowski

    Radca prawny, wspólnik w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.
    Specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych, umów handlowych oraz budowlanego procesu inwestycyjnego. Zamówieniami publicznymi zawodowo zajmuje się od 2006 roku, reprezentując zarówno zamawiających, jak i wykonawców. W swojej dotychczasowej praktyce zajmował się m.in. obsługą w zakresie prawa zamówień publicznych (kontrola wydatkowania środków) Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie odpowiedzialny za obsługę w zakresie prawa zamówień publicznych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Współtwórca portalu do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego E-Publiczny Doradca. Autor licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych. Współautor bloga poświęconego tematyce prawa zamówień publicznych oraz tematyce wydatkowania środków unijnych.
  • Mikołaj Maźwa

    Mikołaj Maźwa

    Rradca prawny, wspólnik w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.
    Specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych, umów handlowych oraz budowlanego procesu inwestycyjnego. Zamówieniami publicznymi zawodowo zajmuje się od 2008 roku, reprezentując zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego oraz zamówień publicznych, a także dotyczących problematyki funkcjonowania funduszy strukturalnych UE i wydatkowania środków unijnych. Prowadzi również szkolenia dotyczące prawa zamówień publicznych dla wykonawców oraz zamawiających. Współautor bloga poświęconego tematyce prawa zamówień publicznych oraz tematyce wydatkowania środków unijnych.
  • Ewa Walkowiak

    Ewa Walkowiak

    Radca prawny, kierownik działu zamówień publicznych i wydatkowania środków unijnych w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.
    Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

    Posiada ogromną wiedzę i kwalifikacje w zakresie zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi oraz w doradztwie prawnym zamawiającym, wykonawcom oraz podmiotom świadczącym usługi inżyniera kontraktu w realizacji kontraktów o zamówienie publiczne. Posiada również bogate doświadczenie w reprezentowaniu stron postępowania o zamówienia publiczne przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz uczestników procesu inwestycyjnego w postępowaniach przed sądami powszechnymi.

    Wieloletnią praktykę oraz znajomość tematyki w obszarze zamówień publicznych umiejętnie wykorzystuje przeprowadzając szkolenia z nowego p.z.p. dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw.
  • Andrzej Łukaszewicz

    Andrzej Łukaszewicz

    Od 1989 r. zajmuje się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych zamawiających .
    Posiada także bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów wykonawców, w tym reprezentację przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Współpracował z Wolters Kluwer Polska SA, aktualnie współpracuje z wydawnictwem Wiedza i Praktyka oraz specjalistycznym dwumiesięcznikiem „Zamawiający”.
    Wykładowca studiów podyplomowych: Politechniki Poznańskiej ( Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno – Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ( Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych), Wykładowca i promotor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy (Zamówienia publiczne), a także wykładowca na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne).
    Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane, zarówno do przedstawicieli zamawiających, jak i wykonawców. Obecnie doktorant Politechniki Poznańskiej, Wydziału Inżynierii Zarządzania – specjalizacja zamówienia publiczne. Informacje dodatkowe na stronie: www.zprzetargi.pl. Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oddział Poznań.
  • Agnieszka Łuczyńska

    Agnieszka Łuczyńska

    Specjalista ds. zamówień publicznych. W kancelarii zajmuje się sporządzaniem i weryfikacją dokumentów w ramach procesu udzielania zamówień publicznych. Do jej zadań należy merytoryczne wsparcie klientów kancelarii w zakresie Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a także przygotowywanie ofert składanych przez Wielkopolską Grupę Prawniczą.
  • Łukasz Funka

    Łukasz Funka

    Starszy specjalista ds. zamówień publicznych. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i licencjat z historii w ramach Międzykierunkowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Wielkopolskiej Grupie Prawniczej zajmuje się zamówieniami publicznymi.
  • Łukasz Strzeżyński

    Łukasz Strzeżyński

    Starszy specjalista ds. zamówień publicznych. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Prawa i Administracji. Ukończył również podyplomowe studia na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w zakresie zamówień publicznych. Zagadnieniem zamówień publicznych od strony praktycznej zajmuje się już od ponad 4 lat z punktu widzenia tak zamawiających, jak i wykonawców. W kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza zajmuje się zarówno prowadzeniem na rzecz klientów kancelarii postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak również doradztwem w tym zakresie. Współuczestniczy w obsłudze Ministerstwa Rozwoju z zakresu prawa zamówień publicznych.
  • Maria Szymańczyk-Nawrocka

    Maria Szymańczyk-Nawrocka

    Starszy specjalista ds. zamówień publicznych. Aplikant radcowski. Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii zajmuje się prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców doradzając m.in. w projektach dofinansowanych z funduszy europejskich. Posiada również doświadczenie w przygotowywaniu odwołań oraz występowania przed Krajową Izbą Odwoławczą. Współuczestniczy w obsłudze Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z zakresu prawa zamówień publicznych.
  • Maurycy Maślankowski

    Maurycy Maślankowski

    Starszy specjalista ds. zamówień publicznych. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie uczestnik studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. W kancelarii zajmuje się prowadzeniem na rzecz, zarówno zamawiających, jak i wykonawców postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz doradztwem w tym zakresie. Współuczestniczy w obsłudze Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z zakresu prawa zamówień publicznych.