Zapraszamy do skorzystania z możliwości otrzymania dofinansowania na zakup licencji na program Asystent Postępowania w ramach Programu grantowego Digitrans!

Program grantowy Digitrans (https://digitranspoland.com/) to pilotażowy projekt realizowany przez Bank Światowy oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości skierowany jest do MMŚP prowadzących działalność w województwach mazowieckim, warmińsko-mazurskim i małopolskim zainteresowanych cyfryzacją swoich operacji. Przedsiębiorstwa muszą działać przynajmniej 12 miesięcy i zatrudniać od 5 do 35 pracowników.

Program grantowy oferuje wyjątkową możliwość otrzymania pomocy o wartości do 30 tys. zł. Może ona przyjmować kilka form:

 • dotacji w wysokości do 8 tys. zł na zakup licencji i oprogramowania cyfrowego,
 • oceny poziomu cyfryzacji (porównanie poziomu cyfryzacji firmy z innymi firmami w Polsce),
 • planu transformacji cyfrowej (jakie kroki należy podjąć, aby zwiększyć konkurencyjność firmy poprzez cyfryzację),
 • indywidualnego doradztwa (wsparcie we wdrażaniu technologii cyfrowych określonych w planie transformacji cyfrowej),
 • profesjonalnego szkolenia przeprowadzającego przez praktyczne aspekty transformacji cyfrowej.

Kto może dołączyć do projektu Digitrans?

Mikro, małe i średnie firmy w Polsce, które są zainteresowane cyfryzacją swoich operacji.

Jakie są dokładne kryteria uczestnictwa w projekcie?

Prowadzenie działalności w województwie: mazowieckim, warmińsko-mazurskim, małopolskim;
Liczba pracowników: od 5 do 35;
Historia przedsiębiorstwa: Minimum 12 miesięcy Wszystkie formy prawne.

Świadczenie pomocy rozpocznie się w czerwcu i będzie realizowane w dwóch turach:

– I tura: czerwiec/lipiec 2024 r. dla firm z województwa mazowieckiego;

– II tura: wrzesień/październik 2024 r. dla firm z województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i małopolskiego.

Przypisanie poszczególnych firm do tur w województwie mazowieckim należeć będzie do realizatora, czyli Koalicji na rzecz Polskich Innowacji.

Zaparzamy do skorzystania z dofinansowania w ramach Programu grantowego „Digitrans” na zakup licencji na korzystanie z Asystenta Postępowania!

Dodatkowo wraz z licencją na oprogramowanie, otrzymujecie Państwo pakiet godzin wsparcia prawnego (5 godzin do wykorzystania) w zakresie udzielania zamówień publicznych w ramach ustawy PZP oraz zasady konkurencyjności.

Pomożemy:

 • pozyskać dofinansowanie na zakup licencji,
 • wskażemy obecne trendy w zakresie cyfryzacji zamówień publicznych oraz tworzeniu umów.

Zostaw swoje dane, a pomożemy Ci pozyskać dofinansowanie na program „Asystent Postępowania” w ramach Programu grantowego Digitrans!

  Zostaw swoje dane, a pomożemy Ci pozyskać dofinansowanie na program "Asystent Postępowania" w ramach projektu "Digitrans"!

  • Redakcja

   Redakcja