Darmowy webinar: Jak nie popełniać błędów w postępowaniach o udzielenie zamówienia?