Rejestr umów o wartości powyżej 500 zł

Rejestr umów o wartości powyżej 500 zł

Od lipca 2022 roku każda umowa o wartości powyżej 500 zł zawarta przez jednostkę sektora finansów publicznych ma być ujawniona w Centralnym Rejestrze Umów. W ramach Asystenta Postępowania tworzymy narzędzie, dzięki któremu nasi klienci w łatwy i intuicyjny sposób będą mogli wprowadzać lub modyfikować informacje o zawieranych umowach.

Korzyści:

– intuicyjne filtry do wyszukiwania postępowań

– możliwość wyszukiwania postępowań, gdzie występują klauzule społeczne

– możliwość wysłania wniosku o zmianę treści SWZ za pomocą przygotowanego przez nasz zespół formularza

– określenie terminu, w którym można w danym postępowaniu wysyłać wnioski o zmianę treści SWZ

– zautomatyzowany proces wpisywania danych (.in. dane o wykonawcach pobierane są z CEIDG lub KRS, a dane o zawartych umowach z BZP)

– możliwość agregacji zamówień (system proponuje kategorie wydatków i sumuje ich wartość)

– system samodzielnie wypełnia część wymaganych danych oraz przypomina o obowiązku aktualizacji danych

  • BigClick

    BigClick