Nowe funkcje

ASYSTENT POSTĘPOWANIA to kompleksowe narzędzie będące odpowiedzią na cyfryzację zamówień publicznych oraz zbierające informacje publiczne istotne dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych. To połączenie wiedzy prawników Wielkopolskiej Grupy Prawniczej z zakresu prawa zamówień publicznych oraz dążenia do optymalizacji procesów związanych z tą tematyką.

Na bieżąco program wzbogacany jest o nowe funkcjonalności, których głównym celem jest usprawnianie i cyfryzacja procesu udzielania zamówień.

ASYSTENT POSTĘPOWANIA to:

 • inteligentny program do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z nową ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz w ramach zasady konkurencyjności
 • narzędzie, które kompleksowo prowadzi przez cały proces postępowania - od jego przygotowania (przygotowuje m.in. Specyfikację Warunków Zamówienia), aż do wyboru wykonawcy zgodnie z wymogami nowego Pzp przy zachowaniu pełnej kontroli nad przygotowaniem i przebiegiem postępowania, niezależnie czy postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w trybie podstawowym czy zgodnie z zasadą konkurencyjności
 • program dostosowany do wymogów elektronizacji (umożliwia złożenie oferty oraz pełną komunikację wykonawcy z zamawiającym)

Dowiedz się jak NOWE FUNKCJE pomogą Ci w toku postępowania

 • Baza wykonawców, w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia

  Premiera: 15 października 2021 r.

  Moduł umożliwia wyeksportowanie raportu dotyczącego wykonawców, w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia. Bezpośrednio po dokonaniu płatności otrzymujesz dostęp do bazy w aplikacji mobilnej, na naszej stronie internetowej lub w postaci raportu PDF.

Wkrótce dostępne:

 • Wyszukiwarka postępowań

  Premiera: 2021 r.

  Za pomocą naszej platformy będzie można wyszukać postępowanie przygotowane i opublikowane za pomocą naszego portalu, a także opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. Asystent Postępowania zawiera również moduł do planowania postępowań o udzielenie zamówienia. Dzięki programowi wykonawca będzie mógł również zadać pytanie zamawiającemu.
 • Rejestr klazul niedozwolonych

  Premiera: 2021/2022 r.

  W ramach Asystenta Postępowania powstanie również baza klauzul niedozwolonych – nasza aplikacja będzie zbierała tego typu informacje – np. wyroki sądów, czy wyroki Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące klauzul abuzywnych.
 • Kreator umów

  Premiera: 2022 r.

  Program będzie zawierał moduł w ramach którego w łatwy sposób, wykorzystując wiedzę i wieloletnie doświadczenie naszych prawników, będzie można przygotować różne umowy, w tym umowy o udzielenie zamówienia.