Narzędzia dla pracowników działów zamówień publicznych

ASYSTENT POSTĘPOWANIA to kompleksowe narzędzia będące odpowiedzią na elektronizację zamówień publicznych. Zbierają one informacje publiczne istotne dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych. Powstały jako połączenie wiedzy prawników Wielkopolskiej Grupy Prawniczej z zakresu prawa zamówień publicznych oraz dążenia do optymalizacji procesów związanych z tą tematyką.

Na bieżąco Asystent Postępowania wzbogacany jest o nowe funkcjonalności, których głównym celem jest usprawnianie i cyfryzacja procesu udzielania zamówień.

Wkrótce dostępne:

 • Rejestr umów

  Premiera: 4 kwartał 2023 r.

  Od 1 stycznia 2024 r. każda umowa o wartości powyżej 5000,00 zł zawarta przez jednostkę sektora finansów publicznych ma być ujawniona w Centralnym Rejestrze Umów. W ramach Asystenta Postępowania tworzymy narzędzie, dzięki któremu nasi klienci w łatwy i intuicyjny sposób będą mogli wprowadzać lub modyfikować informacje o zawieranych umowach.
  Korzyści:

  - zautomatyzowany proces wpisywania danych (m.in. dane o wykonawcach pobierane są z GUS, a dane o zawartych umowach z BZP);
  - możliwość agregacji zamówień (system proponuje kategorie wydatków i sumuje ich wartość);
  - system samodzielnie wypełnia część wymaganych danych oraz przypomina o obowiązku aktualizacji danych.
 • Narzędzie do przygotowywania dokumentacji w ramach zamówień podprogowych

  Premiera: 3 kwartał 2023 r.

  W ramach Asystenta Postępowania uruchomiony zostanie moduł do przygotowywania kompletnej dokumentacji dot. zamówień podprogowych (tj. poniżej 130 tys. zł):

  - zapytanie ofertowe;
  - przetarg cywilny (w oparciu o przepisy k.c.);
  - negocjacje.

Już dostępne

 • Wyszukiwarka postępowań

  Za pomocą naszej platformy można wyszukać postępowanie przygotowane i opublikowane za pomocą naszego portalu, a także opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. Asystent Postępowania zawiera również moduł do planowania postępowań o udzielenie zamówienia. Dzięki programowi wykonawca będzie mógł również zadać pytanie zamawiającemu.
 • Rejestr klazul niedozwolonych

  Premiera: 20 kwietnia 2022 r.

  W ramach Asystenta Postępowania powstała baza klauzul niedozwolonych – nasza aplikacja regularnie zbiera np. wyroki sądów, czy wyroki Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące klauzul abuzywnych.
 • Baza wykonawców, w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia

  Premiera: 15 października 2021 r.

  Moduł umożliwia wyeksportowanie raportu dotyczącego wykonawców, w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia. Bezpośrednio po dokonaniu płatności otrzymujesz dostęp do bazy w aplikacji mobilnej, na naszej stronie internetowej lub w postaci raportu PDF.

Stacjonarna konferencja dla firm: Międzynarodowe Zamówienia - 14 XI 2023r, Poznań.

"Możliwość pozyskiwania zamówień w ramach organizacji międzynarodowych oraz w związku z bieżącą pomocą Ukrainie"

14 listopada w Poznaniu, udział dla firm bezpłatny!

SPRAWDŹ