Nowe funkcje

ASYSTENT POSTĘPOWANIA to kompleksowe narzędzia będące odpowiedzią na elektronizację zamówień publicznych. Zbierają one informacje publiczne istotne dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych. Powstały jako połączenie wiedzy prawników Wielkopolskiej Grupy Prawniczej z zakresu prawa zamówień publicznych oraz dążenia do optymalizacji procesów związanych z tą tematyką.

Na bieżąco Asystent Postępowania wzbogacany jest o nowe funkcjonalności, których głównym celem jest usprawnianie i cyfryzacja procesu udzielania zamówień.

Dowiedz się jak NOWE FUNKCJE pomogą Ci w toku postępowania

Wkrótce dostępne:

 • Wyszukiwarka postępowań

  Premiera: 2021 r.

  Za pomocą naszej platformy będzie można wyszukać postępowanie przygotowane i opublikowane za pomocą naszego portalu, a także opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. Asystent Postępowania zawiera również moduł do planowania postępowań o udzielenie zamówienia. Dzięki programowi wykonawca będzie mógł również zadać pytanie zamawiającemu.
 • Rejestr klazul niedozwolonych

  Premiera: 2021/2022 r.

  W ramach Asystenta Postępowania powstanie również baza klauzul niedozwolonych – nasza aplikacja będzie zbierała tego typu informacje – np. wyroki sądów, czy wyroki Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące klauzul abuzywnych.
 • Kreator umów

  Premiera: 2022 r.

  Program będzie zawierał moduł w ramach którego w łatwy sposób, wykorzystując wiedzę i wieloletnie doświadczenie naszych prawników, będzie można przygotować różne umowy, w tym umowy o udzielenie zamówienia.